Tăng cường dịch vụ giữ trẻ cho lực lượng phản ứng cứu hộ và các nhân viên y tế 

Trong tình trạng khẩn cấp cho y tế cộng động, Phòng Trẻ em Thanh niên và Gia đình (CYFD) sẽ cung cấp các hợp đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ cho nhân viên phản ứng cứu hộ và các nhân viên y tế có con nhỏ cần dịch vụ giữ trẻ. Vui lòng gọi 1-833-551-0518 để liên lạc với đường dây Hỗ trợ và Giới thiệu dịch vụ giữ trẻ của tiểu bang, hoặc truy cập www.cyfd.org để tải hồ sơ đăng ký hỗ trợ giữ trẻ.

Giúp gia đình, bạn bè, hàng xóm (FFN) cung cấp dịch vụ giữ trẻ có tính phí

Trong tình trạng khẩn cấp về y tế vừa được thông báo, tiểu bang sẽ tạm thời tiến hành đăng ký các gia đình, bạn bè, hàng xóm (FFN) đạt điều kiện nhận kinh phí dịch vụ giữ trẻ: những ai quan tâm có thể gọi số 1-833-551-0518. Yêu cầu các cá nhân giữ trẻ FFN tạm thời hoàn tất kiểm tra lý lịch, yêu cầu này áp dụng với tất cả các thành viên từ 18 tuổi trở lên đang chung sống trong gia đình. Bên cạnh đó, yêu cầu người giữ trẻ FFN tạm thời hoàn tất khoá học an toàn sức khoẻ, và khoá sơ cấp cứu, thông qua huấn luyện trực tuyến.

Tăng cường cung cấp dịch vụ giữ trẻ cho các gia đình

Tiểu bang có đường dây nóng và trang web Hỗ trợ và Giới thiệu dịch vụ Giữ trẻ để giúp các gia đình tìm nhà giữ trẻ cho con (1-800-691-9067; www.NewMexicoKids.org). Các gia đình cũng có thể liên lạc chuyên viên tư vấn về các điều kiện CYFD qua email hoặc điện thoại, để cho biết nhu cầu cần dịch vụ giữ trẻ toàn thời gian. Đội ngũ chúng tôi trên khắp tiêu bang sẽ sửa đổi hợp đồng dựa theo nhu cầu. Thêm vào đó, tất cả phụ huynh nhận hỗ trợ giữ trẻ sẽ được miễn khoản đồng trả copay trong thời gian khẩn cấp về y tế.

Bảo vệ các lợi ích hỗ trợ bởi CYFD cho gia đình

Các gia đình chọn giữ con ở nhà trong thời gian khẩn cấp y tế sẽ không mất quyền lợi CYFD. Nếu một trung tâm giữ trẻ đóng cửa và các gia đình cần dịch vụ giữ trẻ thì có thể chuyển các lợi ích sang một trung tâm giữ trẻ thay thế được CYFD phê duyệt – và tiểu bang sẽ tiếp tục chi trả trợ cấp cho cả hai nhà cung cấp.

Bảo đảm trẻ em có bữa ăn

Tiểu bang đã đăng ký và được đơn khước từ trách nhiệm pháp lý từ USDA. Việc này tạo điều kiện cho các trường và các cơ sở ngoài trường học cung cấp các bữa ăn (ăn sáng và ăn trưa) cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi cần lương thực. Các bữa ăn được cung cấp để mang đi “to-go” và phải được tiêu thụ ở các nơi khác với địa điểm cung cấp bữa ăn, theo như hướng dẫn cách ly xã hội. Người dân New Mexico có câu hỏi vui lòng gọi 1-833-551-0518 hoặc email nutrition.program@state.nm.us