NEW MEXICO- Lãnh đạo Phòng Dịch vụ Cao niên và Dài hạn (ALTSD) tiểu bang New Mexico công nhận các đối tác cộng đồng tuyệt vời khăp tiểu bang, những người đã đứng lên hỗ trợ bộ phận dân số lớn tuổi và yếu thế trong đại dịch COVID-19, bao gồm những cửa hàng tạp hoá tập đoàn hay địa phương đã mở cửa các khung giờ mua sắm đặc biệt. Nhiều cửa hàng chỉnh đổi giờ mở cửa, thường là mở sớm hơn để cho những cá nhân kể trên mua sắm trước khi cửa hàng đông khách, giảm nguy cơ phơi nhiễm, vì virus nguy hại hơn với người già và người suy giảm miễn dịch, hơn nữa có nhiều hàng hoá cần thiết cho người lớn tuổi đã và đang khó mua được. Khung giờ mua sắm sớm cũng có lợi ích thêm là cho phép người cao niên mua sắm trong lúc kệ chất hàng hoá còn đầy đủ. 

Các cửa hàng tham gia chương trình bao gồm:

Các tiệm Smith’s – Khắp New Mexico – Mở cửa sớm thứ Hai, Tư, Sáu từ 7h đến 8h sáng, cho người 60 tuổi trở lên, bao gồm miễn phí pickup cho người lớn tuổi.

Các tiệm Walmart – Khắp New Mexico – Bắt đầu từ 24 tháng Ba đến 28 tháng Tư, mỗi thứ Ba tiệm sẽ mở cửa sớm một giờ, cho người 60 tuổi trở lên.

Các tiệm Target – Khắp New Mexico – mỗi thứ Tư tiệm sẽ mở cửa sớm một giờ, cho người cao niên hoặc có bệnh tiềm ẩn.

Farmers Country Market – Roswell and Portales — Mở cửa sớm mỗi ngày từ 6h đến 8h sáng (trừ Chủ nhật và các địa điểm ở Roswell),  cho người 60 tuổi trở lên.

La Tienda Thriftway – Carlsbad – Mở cửa sớm mỗi ngày từ 7h đến 8h sáng, cho cao niên.

Fenn’s Country Market – Artesia – Mở cửa sớm thứ Ba, Tư, Năm từ 6h đến 8h sáng, cho cao niên.

Các siêu thị John Brook –  nhiều điểm khắp New Mexico – tuỳ theo địa điểm, nhưng nhiều siêu thị bao gồm địa điểm Albuquerque Candelaria và chợ Santa Fe mở cửa sớm vào chủ nhật cho cao niên. Gọi siêu thị ở địa phương bạn để biết thêm chi tiết.

Dollar General – nhiều điểm khắp New Mexico — Mở cửa sớm hơn một giờ mỗi ngày, cho cao niên.

Các tiệm Whole Foods– khắp New Mexico – Mở cửa sớm hơn một giờ mỗi ngày,  cho người 60 tuổi trở lên.

Các chợ Albertson’s and Safeway – khắp New Mexico – Mở cửa sớm thứ Ba, và thứ Năm từ 7h đến 9h sáng, cho cao niên và bộ phận dân số dễ tổn thương.

Big Lots – khắp New Mexico – Dành giờ đầu tiên mở cửa mỗi ngày cho cao niên và bộ phận dân số dễ tổn thương bởi virus COVID-19.

Thư kí Nội các cho ALTSD tiểu bang New Mexico Katrina Hotrum-Lopez đã nói: “Nhiều người lớn tuổi đã phải gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày mà chúng ta coi như là điều dĩ nhiên. Trong bối cảnh khắc nghiệt này, chúng tôi hết sức biết ơn các đối tác từ khối tư nhân đã làm việc nhiều giờ hơn để giúp các bộ phận dân số dễ tổn thương, làm những việc tốt nhất cho cộng đồng. Họ là những nguồn ánh sáng và nguồn tài nguyên tuyệt vời trong hoàn cảnh độc nhất vô nhị này.”

Để có thêm thông tin về virus corona và các tác động đến New Mexico, hãy truy cập https://cv.nmhealth.org.

###