SANTA FE – Trong cam kết bảo vệ nền dân chủ và đảm bảo bầu cử 2020 được tiến hành hiệu quả nhất có thể của mình, Thư kí Tiểu bang Maggie Toulouse Oliver hôm nay đã thông báo ra mắt cổng bỏ phiếu bầu vắng mặt trực tuyến, trong bối cảnh khẩn cấp y tế công cộng đang diễn ra ở New Mexico gây ra do đại dịch COVID-19.

Có thể truy cập cổng nộp phiếu bầu vắng mặt trực tuyến qua đường dẫn này hoặc thông qua Cổng Thông tin Cử tri của Thư kí Tiểu bang NMvote.org. Bầu cử sơ bộ ở New Mexico sẽ diễn ra ngày 2 tháng Sáu, 2020.

Thư kí Toulouse Oliver đã nói: “Mặc dù tình trạng khẩn cấp y tế công cộng đang diễn ra đã và đang làm gián đoạn cuộc sống hằng ngày của chúng ta, tôi muốn bảo đảm rằng tất cả các cử tri đạt tiêu chuẩn ở New Mexico có cơ hội để bỏ phiếu bầu. Ra mắt cổng bỏ phiếu bầu vắng mặt trực tuyến một tháng sớm hơn dự kiến là một trong những cách mà văn phòng của tôi, và cũng như các quan chức phụ trách bầu cử trong tiểu bang, đang làm từng bước để đảm bảo bầu cử năm nay hiệu quả, an toàn. Dù sẽ có bầu cử trực tiếp trong thời kì bầu cử sớm và vào ngày 2 tháng Sáu, tôi khuyến khích cử tri tận dụng việc bỏ phiếu vắng mặt như là một cách hoàn thành nghĩa vụ công dân đi bầu, trong khi vẫn hoàn thành nghĩa vụ công dân thực thi cách ly xã hội.”

New Mexico luôn được biết là tiểu bang có bầu cử vắng mặt “không có lỗi”, một chính sách phục vụ cử tri mà bất kì người New Mexico nào đủ điều kiện đi bầu cũng có thể yêu cầu bỏ phiếu bầu vắng mặt vì bất cứ lý do gì. Ngày đầu tiên mà nhân viên thư ký quận có thể gửi đến cử tri các phiếu bầu vắng mặt cho bầu cử sơ bộ năm nay là ngày 5 tháng Năm, 2020; ngày cuối cùng cử tri có thể yêu cầu phiếu bầu vắng mặt cho bầu cử sơ bộ là ngày 28 tháng Năm, 2020.

Tất cả phiếu bầu vắng mặt có thể được gửi lại qua bưu điện (bằng phí gửi đã được chi trả bởi tiểu bang) đến Văn phòng Thư kí Quận của cử tri, gửi trực tiếp tại một địa điểm bầu cử thay thế, địa điểm bầu cử thay thế lưu động, hay là địa điểm bầu ngày bầu cử, trễ nhất là 7h tối ngày 2 tháng Sáu, 2020.

Thư kí Tiểu bang cũng đã lập ra trang Những câu hỏi thường gặp cho phiếu bầu vắng mặt tại đường dẫn này.

Xin lưu ý: Văn phòng Thư kí Tiểu bang đã dừng tất cả dịch vụ hoặc giao dịch trực tiếp mà không có hẹn trước, đây là một biện pháp ứng phó trong thời gian khẩn cấp về y tế công. Việc dừng giao dịch áp dụng cho cả Phân bang Bầu cử và Phân bang Dịch vụ Kinh doanh. Sẽ không còn giải quyết gặp mặt trực tiếp, ngoại trừ dịch vụ công chứng Apostilles và một số việc ít liên quan đến bầu cử.