Thống đốc Michelle Lujan Grisham và Thư ký Phòng Thuế và Doanh Thu Stephanie Schardin Clarke đã thông báo vào thứ Sáu rằng người dân New Mexico sẽ có thêm 90 ngày để nộp tờ khai và đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2019, trong nhận định có nhiều người có thể đang có khó khăn về kinh tế do hậu quả của đại dịch COVID-19. Người nộp thuế có đến ngày 15 tháng Bảy để nộp khai thuế và trả các khoản thuế còn thiếu.

Hạn chót cho thuế doanh thu doanh nghiệp 2019 cũng sẽ được gia hạn đến ngày 15 tháng Bảy. Thêm vào đó, tiểu bang cũng gia hạn các hạn chót cho các nhà sử dụng lao động nộp thuế khấu lưu. Tổng thể thì các biện pháp gia hạn này hỗ trợ tài chính tức thì hàng trăm triệu đô la cho nền kinh tế New Mexico.

Thống bốc Michelle Lujan Grisham đã nói, “khủng hoảng về y tế công cộng chưa từng có, gây ra bởi COVID-19, cũng đang tạo ra khó khăn về tài chính cho cư dân New Mexico và các doanh nghiệp nhỏ. Những hành động này đại diện cho một phần nỗ lực chung của chúng tôi để hỗ trợ doanh nghiệp và gia đình trong khủng hoảng này.”

Người nộp thuế nào chọn tận dụng cơ hội gia hạn nộp thuế cá nhân sẽ không bị phạt miễn là trả thuế trước ngày 15 tháng Bảy, 2020. Tuy nhiên, theo luật New Mexico, lãi suất sẽ tích lũy tính lên những số dư chưa trả từ ngày 15 tháng Tư trở đi.

Thuế khấu lưu sẽ được trừ từ lương của người lao động và nộp về tiểu bang mỗi tháng. Với quyết định hôm nay, các khoản thuế khấu lưu thường có hạn nộp ngày 25 tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu bây giờ sẽ có hạn mới là 25 tháng Bảy.

Tiểu bang sẽ miễn trừ những hình phạt cho các khoản thuế khấu lưu không nộp trong thời kỳ gia hạn. Tuy nhiên, theo luật tiểu bang, lãi suất sẽ bắt đầu tích lũy từ thời hạn ban đầu. Thống đốc đã ủng hộ việc miễn hoặc hoàn trả các lãi suất nợ bở người nộp thuế nào muốn tận dụng những gia hạn thông báo hôm nay. 

Gia hạn là nhằm làm giảm bớt những vấn đề dòng tiền mà nhiều doanh nghiệp phải đối mặt do đóng cửa hoặc giảm ít khách, và cũng để giúp ngăn ngừa việc một số doanh nghiệp sa thải nhân viên.

Thư ký Phòng Thuế và Doanh Thu Stephanie Schardin Clarke đã nói: “Chúng tôi hiểu rằng tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng chưa từng có trước đây đang đặt lên cư dân và doanh nghiệp những áp lực tài chính to lớn. Những gia hạn thuế này sẽ giúp cho cá nhân và doanh nghiệp ở New Mexico giữ được nhiều tiền hơn trong hầu bao cho 3 tháng tiếp theo và vượt qua giông bão này.”

Phòng cũng đang cử thêm nhân viên để giúp giải quyết thông qua các hồ sơ khai thuế thu nhập, hòng đẩy nhanh việc thanh toán tiền thuế hoàn lại cho những người đã khai thuế. 

Những ai đã khai thuế và chờ tiền thuế hoàn lại có thể kiểm tra tiến độ của khoản thuế hoàn lại của mình thông qua điểm truy cập người nộp thuế Taxpayer Access Point (TAP) tại tax.newmexico.gov. Người nộp thuế nên nộp điện tử hoặc thông qua hệ thống TAP, nếu được, để đẩy nhanh việc hoàn thuế. Nộp hồ sơ bằng giấy cũng được chấp nhận nhưng sẽ mất thời gian giải quyết nhiều hơn.

###