SANTA FE – Tòa án Tối cao tiểu bang hôm nay đã tạm dừng các vụ trục xuất đối với người dân New Mexico chứng minh rằng họ không thể trả tiền thuê mảnh đất nơi họ đỗ một ngôi nhà di động mà họ sở hữu.

Lệnh mới nhất của Tòa án tạm thời hoãn việc thực hiện các lệnh trục xuất đối với những người dân New Mexico cung cấp cho một thẩm phán bằng chứng rằng họ không thể trả tiền thuê lô đất cho nhà di động. Hành động này đưa ra các biện pháp bảo vệ tương tự nhằm tránh việc mất nơi cư trú trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vì COVID-19 mà Tòa án đã cung cấp hôm thứ Ba cho người thuê căn hộ và những nơi cư trú khác.

Thống đốc đã chỉ đạo người dân New Mexico hãy ở nhà, trừ trường hợp hạn hữu. Việc tạm thời ngăn thực hiện các vụ trục xuất vì người thuê đất không có khả năng trả tiền thuê sẽ giúp các gia đình và cá nhân tuân theo chỉ thị của thống đốc là hãy ở lại nhà của họ để giúp bảo vệ chống lại sự lây lan của COVID-19.

Tòa án đã ban hành một lệnh mới ngày hôm nay, bởi vì các quy định của luật tiểu bang áp dụng cho những người thuê đất cho nhà ở di động có điểm khác biệt so với người thuê căn hộ và nhà ở khác vốn được áp dụng theo thỏa thuận cho thuê theo Đạo luật Quan hệ Chủ sở hữu – Người thuê Thống nhất.

Nếu chủ đất bắt đầu tiến hành việc trục xuất, người thuê đất sẽ nhận được giấy triệu tập thông báo cho họ về vụ kiện và giải thích rằng họ có thể tham gia phiên điều trần trước thẩm phán. Phiên tòa xét xử được tiến hành bằng video hoặc điện thoại trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, trừ khi các bên yêu cầu xuất hiện trực tiếp. Để ngăn chặn việc trục xuất, người thuê đất – cho dù là đất trong công viên nhà di động hay căn hộ – phải tham gia phiên điều trần và cung cấp cho thẩm phán bằng chứng về việc họ không có khả năng trả tiền thuê đất.