Vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 3, 2020, Thống đốc Lujan Grisham tuyên bố rằng giáo dục công cộng ở New Mexico sẽ chuyển sang mô hình học tập tại nhà khi các trường học vẫn đóng cửa trong phần còn lại của năm học. Quyết định này, được đưa ra với sự tham khảo ý kiến ​​của Sở Giáo dục Công cộng New Mexico và Sở Y tế New Mexico, là một phần trong kế hoạch hai mục tiêu để bảo vệ người dân New Mexico khỏi COVID-19 và đảm bảo rằng trẻ em được bảo vệ, nuôi dưỡng và giáo dục và rằng các gia đình được hỗ trợ thông qua cuộc khủng hoảng này.

Sở Giáo dục Công cộng đã ban hành tài liệu này cùng với sự hỗ trợ từ Phòng Chăm sóc Giáo dục Mầm non và Phòng Trẻ em Thanh thiếu niên & Gia đình để trả lời một số câu hỏi thường gặp nhất của bạn.

Hỏi: Kế hoạch là gì để tiếp tục việc giáo dục trong thời gian đóng cửa trường học?

Mỗi Khu Học Chánh và trường bán công sẽ phát triển một Kế hoạch “Học tập Liên tục” nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng ở những nơi này.

HỎI: “Học tập Liên tục” có nghĩa là gì?

Giống như các đồng nghiệp của chúng tôi ở Kansas, Bộ Giáo dục Công cộng New Mexico (PED) đã áp dụng thuật ngữ “Học tập Liên tục”, và nhận ra rằng các phương thức giảng dạy sẽ thay đổi theo cộng đồng và quan trọng là nên tập trung vào học sinh. Một cách có chủ đích, các thuật ngữ như “học tập ảo trên mạng”, “học trực tuyến điện tử”, “học từ xa”, được dùng để hỗ trợ nhu cầu học tập một cách cá nhân của tất cả học sinh. New Mexico là một tiểu bang có sự đa dạng về gốc gác, và sức mạnh này sẽ cho phép chúng tôi chứng minh sự công bằng, bình đẳng và sáng tạo trong việc hỗ trợ nhu cầu của tất cả học sinh.

Hỏi: PED sẽ hỗ trợ các học sinh không có thiết bị thông minh hoặc kết nối Internet như thế nào?

Truy cập Internet sẽ là một vấn đề đối với nhiều gia đình ở New Mexico. Giáo viên và học sinh có thể thiếu các tài nguyên để kết nối từ xa. PED khuyến khích các khu học chánh và trường bán công tiếp cận với các nhà cung cấp dịch vụ Internet địa phương để xem những lựa chọn nào có sẵn cho các thành viên cộng đồng. PED cũng khuyến khích các khu học chánh và trường bán công nghĩ về bộ dụng cụ học tập và các tài liệu thực hành giáo dục khác nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục của học sinh cũng như nhu cầu tham gia của gia đình học sinh.

PED cũng đang xem xét các nguồn tài trợ tiềm năng của liên bang và tiểu bang để giúp các khu học chánh mua những thứ như máy tính xách tay, máy tính bảng và các điểm phát wifi di động.

H: Chúng tôi sẽ cần bao nhiêu giờ học mỗi ngày?

Học tập liên tục tập trung vào các chuẩn mực nghiêm túc và các kỹ năng cần thiết để tiến bộ. Quy tắc được chúng tôi đề nghị cho tập trung tối đa của học sinh về mặt giảng dạy trực tiếp mỗi ngày như sau. Thời gian đọc thêm hoặc kể chuyện luôn được khuyến khích.

  • Pre-K: 30 phút
  • Lớp K-1: 45 phút
  • Lớp 2-3: 60 phút
  • Lớp 4-5: 90 phút
  • Lớp 6-12: 30 phút mỗi giáo viên (tối đa 3 giờ trong một ngày)

Hỏi: Làm sao để cách này phù hợp các học sinh đang theo học các dịch vụ giáo dục đặc biệt?

Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) có thể KHÔNG được sửa đổi tổng thể. Sẽ không có sự miễn trừ cho các yêu cầu của IDEA, bao gồm cả chương trình IEP và các mốc thời gian đủ điều kiện. Các trường nên cân nhắc các phương pháp thay thế để cung cấp dịch vụ giáo dục cho trẻ em khuyết tật từ 3-21 tuổi đang nhận các dịch vụ IEP, như dịch vụ từ xa, các gói học tập, hoặc các bài học ảo / trực tuyến.

Các giáo viên giáo dục đặc biệt và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan sẽ tiếp tục làm việc trên chương trình IEP và tài liệu đánh giá trong thời hạn của các mốc thời gian yêu cầu. Các cuộc học IEP có thể được tổ chức qua điện thoại hoặc ở định dạng hội nghị video khác như Zoom hoặc Google Hangouts nếu thích hợp. LEA phải đảm bảo rằng, ở mức độ lớn nhất có thể, mỗi học sinh khuyết tật có thể được cung cấp giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan được xác định trong chương trình IEP của học sinh.

PED nhận ra rằng có nhiều học sinh có nhu cầu phức tạp, mà chương trình ảo / trực tuyến có thể không phải là một lựa chọn khả thi, ngay cả khi có thêm sự điều chỉnh hoặc sửa đổi. Nhóm IEP sẽ cần thảo luận và lập tài liệu trong IEP hoặc phụ lục kế hoạch thay thế đã được thỏa thuận, để cung cấp hình thức giáo dục đặc biệt cần thiết và các dịch vụ liên quan cho những học sinh đó mặc dù Thông báo Trước đó bằng Văn bản (PWN).

Hỏi: Liệu học sinh sẽ bị yêu cầu hoàn thành kỳ thi của tiểu bang không?

Không. Việc miễn trừ đối với các kỳ thi theo yêu cầu của liên bang đã được đệ trình và phê duyệt bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Kỳ thi đánh giá trình độ thông hiểu tiếng Anh trên toàn tiểu bang theo yêu cầu của liên bang (ACCESS cho ELL và ACCESS thay thế cho ELL) đã được hoàn thành vào ngày 6 tháng Ba năm 2020 trước khi các trường đóng cửa.

PED đang làm việc để cung cấp các tùy chọn giám sát thi cử trực tuyến từ xa cho những học sinh trung học cấp 3 những người vẫn cần phải kiểm tra cho Chứng nhận Tiểu bang về Song ngữ. Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới.

Hỏi: Điều này có ý nghĩa gì đối với học sinh cuối cấp trung học cấp 3?

Học sinh cuối cấp trung học cấp 3 sẽ đạt được các tín chỉ và đạt đủ điều kiện tốt nghiệp bằng cách hoàn thành một cuộc thi cuối khóa được thiết kế tại địa phương, có thể bao gồm:

  • Vượt qua một bài kiểm tra được thiết kế tại địa phương,
  • Hoàn thành một loạt các bài tập được thiết kế tại địa phương,
  • Đạt được một số điểm trên điểm sàn trong kỳ thi tuyển sinh đại học,
  • Thể hiện kinh nghiệm làm việc trong thực tế.

Hỏi: Liệu các tiêu chí cần để tốt nghiệp trung học sẽ được miễn?

Việc miễn trừ PED sẽ bỏ yêu cầu đối với học sinh cuối cấp 3 phải tham dự tối thiểu 1.080 giờ học. Tất cả các học sinh vẫn được yêu cầu hoàn thành ít nhất 24 tín chỉ của các khóa học bắt buộc và tự chọn. Điểm cuối học kỳ cần được tính toán, báo cáo và ghi vào bảng điểm. PED đang khuyến khích các trường và khu học chánh áp dụng hệ thống phân loại đạt / không đạt tín chỉ cho giai đoạn chấm điểm cuối cùng này.

Hỏi: Tôi phải nói gì với học sinh cuối cấp 3, những người quan tâm đến việc liệu có đáp ứng tiêu chí tốt nghiệp?

Các trường phải xác định các học sinh có nguy cơ không thể chứng minh hoàn thành khóa học và tập trung hỗ trợ vào họ. Học sinh sẽ có một phần gia hạn cho đến ngày 19 tháng Sáu để chứng minh năng lực. Những người không làm như vậy sẽ được đề nghị thi lại tín chí vào mùa hè và sẽ có khả năng khiếu nại phúc khảo lên hội đồng trường địa phương và Thư ký Sở. Sẽ không có bất kỳ học sinh nào bị từ chối tốt nghiệp vì đã không thể tiếp cận với việc chứng minh năng lực.

Hỏi: Điều gì về Lễ tốt nghiệp cấp 2 và cấp 3? Liệu những sự kiện quan trọng này có bị hủy bỏ?

Lễ tốt nghiệp cấp 2 sẽ bị hoãn hoặc hủy trong khi chờ sắc lệnh y tế công cộng hiện hành tại thời điểm đó.

Lễ tốt nghiệp cấp 3 có thể sẽ bị hoãn lại cho đến khi đủ an toàn để quay lại tổ chức các cuộc tụ họp đông người. Nhiều khu học chánh đã cam kết tổ chức một sự kiện như vậy mặc dù buổi lễ cần phải hoãn lại vài tháng.

Hỏi: Học sinh của tôi sẽ làm bài kiểm tra đầu vào đại học như thế nào?

Một số học sinh trung học của chúng tôi đã thực hiện một số bài kiểm tra đầu vào đại học và chúng tôi dự đoán rằng các tổ chức giáo dục đại học có thể sẽ miễn trừ các yêu cầu bài kiểm tra đầu vào cho năm nay. Cả ACT và College Board đều đang xem xét việc cung cấp các kỳ thi vào mùa hè.

Các kỳ thi AP sẽ được cung cấp trực tuyến cho tất cả học sinh truy cập từ nhà. Các bài kiểm tra sẽ chỉ kéo dài 45 phút và bao gồm các tài liệu mà học sinh đã học tới tháng Ba. Nếu học sinh cần hỗ trợ về truy cập hoặc thiết bị công nghệ, chúng tôi sẽ làm việc với các khu học chánh và trường học để đảm bảo họ được hỗ trợ. Ngày thi AP sẽ được công bố bởi College Board.

Hỏi: Nhân viên của trường sẽ tiếp tục được trả lương không?

Nhân viên sẽ tiếp tục được trả tiền. Các khu học chánh nên tiếp tục để nhân viên thực hiện các hoạt động được liệt kê trong Bản ghi nhớ Hoạt động Kinh doanh Trong Quá trình Đóng cửa Trường học mà PED đã ban hành trước đó vào ngày 17 tháng Ba.

Hỏi: Còn các nhà thầu thì sao? Họ sẽ tiếp tục được trả tiền chứ?

Với việc đóng cửa trường kéo dài, các câu từ trong các Hợp đồng của tài xế xe buýt sẽ điều chỉnh bồi thường. Các nhà thầu xe buýt sẽ được khuyến khích tiếp tục vận hành các tuyến xe buýt để cung cấp thực phẩm, cung cấp các tài liệu học tập bằng giấy, đến lấy những thứ đã hoàn thành để mang về trường, và thực hiện bất kỳ chức năng cần thiết nào khác theo yêu cầu của trường và khu học chánh.

Với việc đóng cửa trường kéo dài, các câu từ trong hợp đồng sẽ chi phối việc bù đắp cho các nhà thầu. Giáo dục đặc biệt và các nhà thầu dịch vụ liên quan khác sẽ được khuyến khích cung cấp dịch vụ ảo, hợp tác với giáo viên giáo dục phổ thông, duy trì và cập nhật tài liệu và hoàn thành các hoạt động khác theo chỉ đạo của các trường và các khu học chánh.

Hỏi: Các trường sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ bữa ăn cho học sinh chứ?

PED sẽ tiếp tục làm việc với các khu học chánh, trường bộ lạc, nhà tạm trú, và CYFD để vận hành các chương trình bữa ăn như chúng tôi đã làm kể từ ngày 16 tháng Ba. PED đang nỗ lực để cung cấp cho nhân viên các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) để đảm bảo an toàn cho họ khi kéo dài đóng cửa và PED đang huy động để cung cấp mặt nạ và găng tay cho tất cả các khu học chánh của chúng ta.

Ngoài ra, PED đang áp dụng để có thể phân phối thẻ EBT cho các gia đình đủ điều kiện để mua bữa ăn với sự phân bổ bữa sáng / bữa trưa miễn phí mà họ có.

Hỏi: PED sẽ tiếp tục giải quyết các nhu cầu giáo dục của học sinh có nguy cơ cao như thế nào trong thời gian này?

Việc duy trì sự chú ý tập trung vào các học sinh có nguy cơ cao sẽ tiếp tục ngay cả khi chúng ta chuyển từ học tập chính thống sang học tập liên tục bên ngoài lớp học. Ngoài ra, công việc của Hội đồng Công bằng vẫn phải tiếp tục và nội dung của “Đánh giá Sự Sẵn sàng” sẽ cung cấp cơ hội để xem xét lại các bước có thể được thực hiện để đảm bảo rằng các nhóm học sinh được xác định trong “Vụ kiện Hợp nhất Martinez và Yazzie” được đưa vào các quy trình và hệ thống hiện tại của chúng tôi. Sự tham gia của gia đình và cộng đồng nên tiếp tục phát huy. Đây là thời gian tuyệt vời để nhân viên nhà trường và học khu chánh tiếp cận với các gia đình thông qua hội nghị video trực tuyến và các cuộc gọi điện thoại. Các nhà giáo dục được trao một cơ hội to lớn để tạo các kết nối cá nhân với học sinh và gia đình và chuyển đổi ngành giáo dục.

Phòng Văn hóa và Ngôn ngữ của PED sẽ làm việc trực tiếp với các khu học chánh và trường bán công để cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian đóng cửa kéo dài.

PED cam kết hợp tác với các khu học chánh và trường bán công để đảm bảo học sinh trở lại với một hệ thống giáo dục có thể đảm bảo TẤT CẢ học sinh khỏe mạnh, an toàn thông tin cá nhân và chuẩn bị toàn diện cho đại học, nghề nghiệp và cuộc sống.

Hỏi: Làm thế nào để đáp ứng toàn bộ nhu cầu của một đứa trẻ trong thời gian này? (tức là phát triển ngôn ngữ, âm nhạc, sức khỏe thể chất)

PED đã phát triển Bộ công cụ Giáo dục có thể cung cấp các bài thực hành cho học sinh cũng như hỗ trợ giáo dục cho gia đình, để giúp học sinh thực sự tham gia vào học tập. Tài nguyên được phát triển bởi các thành viên của nhóm PED, cung cấp hướng dẫn về cách hỗ trợ học tập cho học sinh trong những trường hợp hy hữu này. Điều quan trọng, bộ công cụ này được thiết kế cho hoàn cảnh trường học đóng cửa tạm thời. PED sẽ cung cấp bộ hướng dẫn bổ sung và toàn diện khi trường học bị đóng cửa kéo dài.

Văn phòng An toàn và Sức khỏe Trường học của PED cũng đã đưa ra một danh sách Những Tài nguyên Giáo dục Thể chất và Sức khỏe để bổ sung vào Hướng dẫn Tăng cường Học tập Cho Các Gia đình.

Hỏi: Điều này có ý nghĩa gì đối với môn điền kinh ở trường?

Các môn điền kinh của trường dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào mùa hè với các bài tập, trại hè, v.v … Quyết định về trao Thư Xác nhận Thành tích Varsity Letters sẽ được thực hiện tại địa phương. Quy tắc của Hiệp hội Thể thao New Mexico (NMAA) nói rằng nếu một đứa trẻ tham gia các hoạt động thể thao hoặc hoạt động ở Varsity, chúng có đủ điều kiện để nhận thư. Đối với học sinh trung học, các nhà tuyển dụng đại học đang đẩy mạnh các phim thể thao và đang tiếp cận với học sinh và gia đình qua điện thoại.

Hỏi: Liệu phụ huynh và những người dân New Mexico khác sẽ được ở nhà trong phần còn lại của năm học không? Nếu không, những quy định nào đã được thực hiện để chăm sóc trẻ an toàn, lành mạnh?

Giữ trẻ (cả tại nhà và trung tâm) vẫn có sẵn để phục vụ những người lao động thiết yếu của chúng tôi trên toàn tiểu bang.

Văn phòng Thống đốc và ECECD cũng đang khuyến khích các cơ sở chăm sóc trẻ em luôn mở và làm cầu nối cho các bậc cha mẹ có nhu cầu gửi trẻ với các nhà cung cấp có chỗ trống.

Ngoài ra, chúng tôi đang cho phép bạn bè, gia đình và hàng xóm (FFN) đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ khẩn cấp tạm thời (miễn là họ vượt qua kiểm tra lý lịch phù hợp và hoàn thành huấn luyện về sức khỏe và an toàn).

Hỏi: Tiểu bang đã làm việc với các nhà lãnh đạo bộ lạc trong kế hoạch này như thế nào? Điều này ảnh hưởng thế nào đến các trường học và học sinh BIE từ các cộng đồng bộ lạc đã và đang chịu áp lực lớn?

PED tiếp tục hợp tác với Giám đốc Giáo dục Bộ lạc, BIE và Giám đốc Giáo dục Thổ dân Da đỏ trong các khu học chánh và trường bán công để đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho các học sinh và cộng đồng người Mỹ bản địa. PED sẽ cung cấp hướng dẫn cho các khu học chánh và các trường bán công liên quan đến các yêu cầu về Tham vấn Bộ lạc cho các mục đích lập kế hoạch Ngân sách Mùa xuân. Cuộc họp của Chính phủ với Chính phủ NMPED sẽ được hoãn lại và xếp lịch lại cho phù hợp với Sắc lệnh Y tế. Các bộ lạc được khuyến khích mạnh dạn tiếp cận PED khi cần thiết trong thời gian đóng cửa kéo dài. PED sẽ tiếp tục các cuộc điện đàm thường xuyên với Giám đốc Giáo dục Bộ lạc và Giám đốc Giáo dục Thổ dân Da đỏ và hợp tác giữa các cơ quan để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng Bộ lạc và học sinh của họ.

Hỏi: Báo cáo lạm dụng trẻ em đã giảm kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng COVID-19, có thể là do trẻ em không ở trường nhiều để các giáo viên có cơ hội phát hiện và nộp báo cáo. Tiểu bang đang làm gì để đảm bảo rằng trẻ em sẽ không dễ bị lạm dụng hơn và liệu chính phủ có đủ nguồn lực để tiếp tục công việc đó trong hai tháng tới không?

Giáo viên và các báo cáo viên bắt buộc khác là tai mắt của Phòng Trẻ em Thanh thiếu niên & Gia đình (CYFD). Sở đã thấy các cuộc gọi giảm kể từ khi các trường học đóng cửa. Cũng giống như trong những tháng hè, chúng tôi dựa vào cộng đồng để báo cáo mọi nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em bằng cách gọi #SAFE từ điện thoại di động của bạn hoặc 855-333-SAFE từ điện thoại cố định. Trung tâm Tiếp nhận Toàn Tiểu bang của CYFD vẫn duy trì hoạt động suốt ngày để báo cáo và cung cấp tài nguyên và thông tin.

Phòng Dịch vụ Bảo vệ vẫn đang điều tra báo cáo lạm dụng và bỏ bê 24/7 bằng các giao thức sàng lọc COVID đặc biệt. Các nhân viên theo dõi từng trường hợp vẫn đang thực hiện các chuyến thăm hàng tháng qua việc sử dụng hội nghị truyền hình bất cứ khi nào an toàn để làm như vậy. CYFD tiếp tục làm việc với Sở Y tế và các tòa án để đảm bảo sự cân bằng phù hợp giữa: các quyền gia đình và các mối quan hệ gia đình, các yêu cầu của các chuyến thăm theo lệnh của tòa án, và sức khỏe và sự an toàn của trẻ em trong sự theo dõi chăm nom của chúng tôi.

Hỏi: Những dịch vụ nào sẵn có dành cho nạn nhân của bạo lực gia đình trong phạm vi điều chỉnh của Sắc lệnh Ở Nhà? Các Mái ấm cưu mang nạn nhân bạo lực gia đình và các cơ quan đang làm gì để tiếp tục cung cấp dịch vụ?

Các cơ quan phụ trách tình trạng bạo lực gia đình cung cấp nơi trú ngụ ngay lập tức và một loạt các dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân / người sống sót sau bạo lực gia đình, bạo lực nơi cư trú và bạo lực hẹn hò, cùng với người phụ thuộc của những nạn nhân này. Các cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể bị hạn chế trong khi hướng dẫn cách xa xã hội có hiệu lực từ các quan chức y tế. Tuy nhiên, các nhà cung cấp sẽ làm việc để đáp lại yêu cầu từ những người gặp khủng hoảng và cung cấp các hình thức liên lạc thay thế (như điện thoại di động chuyên dụng cho những người cần giúp đỡ và cung cấp phòng khách sạn). Mục tiêu là để giúp đỡ cho các nạn nhân đang trong khủng hoảng và phục hồi sau chấn thương phát sinh từ những tình huống không an toàn hoặc bạo lực.

Hỏi: Với sắc lệnh Ở Nhà, những điều gì đang được thực hiện cho những người cần dịch vụ sức khỏe tâm thần trong thời điểm khủng hoảng này?

Ban lãnh đạo Dịch vụ Sức khỏe Hành vi (BHS) của CYFD đã phối hợp với Phòng Dịch vụ Nhân sinh để cung cấp Thư Hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ Medicaid được tài trợ bởi Medicaid để cung cấp các điều chỉnh cho phép thích ứng với chăm sóc sức khỏe từ xa Telehealth. Sức khỏe từ xa Telehealth có thể là các cuộc thăm khám qua điện thoại hoặc video, và bất kỳ Nhà Cung cấp Sức khỏe Hành vi nào cũng có thể cung cấp các dịch vụ này trong cuộc khủng hoảng, với các quy tắc khẩn cấp hiện có. BHS cũng đang làm việc với các đối tác cộng đồng như Đường dây Truy cập Khủng hoảng của New Mexico (NMCAL, 1-855-NMCRISIS) về các giải pháp công nghệ khác, để cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần khẩn cấp trên toàn tiểu bang.

Hỏi: Sắc lệnh này có áp dụng với các trường cao đẳng và đại học không?

Không. Các trường cao đẳng và đại học công lập không bao gồm trong Sắc lệnh này. Tuy nhiên, thống đốc đã thúc giục mạnh mẽ các cố vấn và ban quản trị chuyển sang các mô hình trực tuyến ở mức độ lớn nhất có thể. Gần như tất cả các tổ chức giáo dục đại học công lập ở New Mexico đang chuyển sang mô hình học tập trực tuyến tại thời điểm này. Học sinh nên kết nối trực tiếp với trường cao đẳng hoặc đại học của mình về từng kế hoạch hoạt động của từng trường trong phần còn lại của học kỳ. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc cho trường cao đẳng hoặc đại học của bạn ở đây.