Thông báo về việc triển khai hệ thống nộp đơn mới sẽ có hiệu lực vào thứ Hai 30 tháng 3 năm 2020

(Albuquerque, NM) – Vào ngày 27 tháng 3, các nhà lập pháp liên bang đã thông qua dự luật kích thích do COVID-19, sẽ mở rộng trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp (UI), được gọi là Hỗ trợ Thất nghiệp vì Đại dịch (PUA). Điều này sẽ mở ra khả năng đủ điều kiện cho các nhà thầu độc lập, những người tự doanh, và những người làm kinh tế tự do, họ sẽ sớm có thể nộp đơn xin quyền lợi Hỗ trợ Thất nghiệp vì Đại dịch PUA.

Theo hướng dẫn của dự luật này, ước tính 62.000 người tự doanh ở New Mexico, những người trước đây không đủ điều kiện nhận trợ cấp UI truyền thống, sẽ được phép nộp hồ sơ cho một đơn xin mới.

Dự đoán sự gia tăng của các đơn xin sẽ được nộp sau khi PUA có hiệu lực thực thi, Sở sẽ triển khai một hệ thống nộp đơn qua điện thoại hiệu quả hơn, bắt đầu vào thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020, tuy nhiên phương pháp hiệu quả nhất để nộp đơn xin xem xét lần đầu tiếp tục có trực tuyến tại www.jobs.state.nm.us.

Các cá nhân gọi điện cho Trung tâm Điều hành Bảo hiểm Thất nghiệp (1-877-664-6984) sẽ có một ngày được chỉ định để gọi dựa trên chữ số cuối của Số An sinh Xã hội (SSN) của người nộp đơn.

Hướng dẫn gọi bằng số SSN cuối cùng như sau:

0 – 3: Thứ Hai

4 – 6: Thứ ba

7 – 9: Thứ Tư

Nếu lỡ qua ngày của bạn: Thứ Năm và Thứ Sáu

Nộp đơn muộn trong tuần sẽ không trì hoãn các khoản chi trả hoặc ảnh hưởng đến ngày xin xem xét của cá nhân đó, vì tất cả các đơn xin xem xét đều có hiệu lực vào Chủ nhật trong tuần mà chúng được nộp. Trung tâm Điều hành làm việc vào Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 4:30 chiều.

“Thống đốc Lujan Grisham muốn tất cả người dân New Mexico vượt qua thời gian thử thách này một cách an toàn, và nhân viên Sở Giải pháp Lực lượng Lao động đã làm việc cực kỳ vất vả để đảm bảo mọi người đều nhận được sự giúp đỡ cần thiết để ở nhà,” ông Bill McCamley, Giám đốc Sở nói. “Nếu bạn cần nộp đơn cho các quyền lợi, vui lòng giúp chúng tôi phục vụ bạn bằng cách sử dụng trang web nếu bạn có thể, chỉ gọi điện thoại vào ngày theo số SSN của bạn, và nếu bạn là người tự doanh thì hãy chờ cho đến khi hệ thống của chúng tôi mở và hoạt động bạn hãy bắt đầu nộp đơn.”

Dự luật kích thích này sẽ mở rộng bảo hiểm thất nghiệp lên đến 13 tuần và cung cấp khoản phụ cấp bổ sung tạm thời là 600 đô la mỗi tuần, ngoài lợi ích UI thông thường.

Sau khi Sở nhận được tiền và hướng dẫn quản trị các lợi ích từ Chính phủ Liên bang, Sở dự đoán các phúc lợi sẽ có  trong một vài tuần.

Tại thời điểm này, các cá nhân đủ điều kiện có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự luật này không nên gọi cho Trung tâm Điều hành Bảo hiểm Thất nghiệp. Thông báo và cập nhật sẽ được công bố khi các phúc lợi bổ sung được triển khai cùng với việc hỗ trợ nộp đơn xin xem xét.

Cuộc họp báo thông báo về sự chuẩn bị cho PUA có trên kênh YouTube chính thức của bộ phận tại www.YouTube.com/NMDWS, sau 12:00 p.m. vào thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020.