Nhận thấy những khó khăn tài chính mà nhiều cư dân và doanh nghiệp ở New Mexico gặp phải trong đại dịch COVID-19, Sở Thuế và Thu nhập đang tạm thời sửa đổi một số hoạt động cưỡng chế thực thi.

Sở đã gia hạn thời hạn khai thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp, cũng như các khoản thanh toán thuế lương.

“Chúng tôi hiểu rằng trong tình trạng khẩn cấp này, các doanh nghiệp và cá nhân đang phải đối mặt với sự bất ổn và gián đoạn về tài chính mà trước giờ chưa từng thấy. Sở Thuế và Doanh thu cam kết giúp người nộp thuế vượt qua thời điểm khó khăn này,” Giám đốc Sở Stephanie Schardin Clarke cho biết.

Sở đang thực hiện các bước tiêu biểu như sau: 

  • Ngưng các hoạt động truy thu thuế khắc nghiệt nhất, bao gồm các trát truy thu trên tài sản thế chấp, tịch thu tài sản và lệnh cấm hoạt động trong vòng 90 ngày tới.
  • Tạm hoãn chương trình tự động thu hồi tiền hoàn thuế của tiểu bang để thanh toán các khoản nợ thuế liên bang.
  • Dành thêm các nguồn lực  để nhanh chóng giải quyết hết các câu hỏi xác minh danh tính về tiền hoàn thuế thu nhập để đảm bảo chúng là hợp pháp.
  • Nhân viên đang ưu tiên xem xét và phê duyệt các yêu cầu hoàn trả, tín dụng thuế doanh nghiệp và miễn giảm nợ thuế.
  • Cho phép những người có nguy cơ không có khả năng nộp thuế sẽ được thỏa thuận kiểm toán nội bộ, một chương trình tự nguyện có thể dẫn đến việc miễn hình phạt và lãi trong 180 ngày.
  • Chỉ định các nhân sự mới bổ sung để giúp giải quyết các khiếu nại về thuế.
  • Cho phép những người nộp thuế theo các kế hoạch thanh toán được i gia hạn hạn chót lên tối đa 60 ngày và khuyến khích người nộp thuế thực hiện các khoản thanh toán thiện chí để tránh bị áp chính sách thuế không ưu đãi mặc định.
  • Cho phép người nộp thuế đang trong quá trình  kiểm toán có cơ hội yêu cầu 60 ngày tạm hoãn hoặc yêu cầu miễn trừ, giúp cho họ có thêm thời gian để khai tạo hồ sơ.