Bảo vệ sức khỏe gia đình của bạn! Bạn có thể đủ điều kiện bảo hiểm y tế. Chúng tôi ở đây để trợ giúp.

Chương trình Trợ cấp y tế New Mexico, beWellnm (Sàn Giao dịch Bảo hiểm Y tế New Mexico) và Quỹ Bảo hiểm Y tế New Mexico đang hợp tác để giúp bạn tìm được bảo hiểm y tế trong thời gian khó khăn chưa từng có này. Nếu vừa qua bạn có sự thay đổi về việc làm hoặc thu nhập, đã mất gói bảo hiểm hiện tại hoặc muốn được bảo hiểm lần đầu, chúng tôi có thể có một lựa chọn tốt cho bạn.

Cả 3 chương trình sẽ chi trả cho các quyền lợi toàn diện như thăm khám bác sĩ, nhập viện, kê đơn, dịch vụ sức khỏe tâm thần và nhiều hơn nữa. Tất cả các xét nghiệm và điều trị liên quan đến COVID-19 sẽ được chi trả miễn phí cho bạn.

Bảo hiểm Trợ cấp Y tế thông qua Sở Dịch vụ Nhân sinh New Mexico

Bạn có thể đăng ký Trợ cấp Y tế trực tuyến tại www.yes.state.nm.us hoặc gọi số 1-855-637-6574.

Người lớn: Nếu bạn thất nghiệp hoặc thu nhập hàng tháng của hộ gia đình hiện tại thấp hơn 138% mức nghèo của liên bang (hiển thị bên dưới), bạn có thể đủ điều kiện nhận Trợ cấp Y tế

  • Hộ gia đình 1 người: $ 1.467,40
  • Hộ gia đình 2 người: $ 1.982,60
  • Hộ gia đình 3 người: $ 2,497,80
  • Hộ gia đình 4 người: $ 3,013.00
  • Hộ gia đình 5 người: $ 3,528,20

Trẻ em: Chúng tôi đề nghị các gia đình kiểm tra xem con của họ có đủ điều kiện nhận Trợ cấp Y tế không. Trẻ em có thể đủ điều kiện nhận Trợ cấp Y tế ngay cả khi gia đình bạn kiếm được nhiều hơn đáng kể so với số tiền trên. Nếu con bạn không có bảo hiểm, hãy bắt đầu với việc đăng ký Trợ cấp Y tế.

Bắt đầu

Bảo hiểm thông qua Sàn Giao dịch Bảo hiểm Y tế NM (beWellnm)

Sàn giao dịch mới về Bảo hiểm Y tế New Mexico – www.beWellnm.com, 1-833-862-3935

  • Nếu bạn không đủ điều kiện nhận Trợ cấp Y tế, và gần đây bạn đã mất việc, bạn có thể đủ điều kiện cho một khoảng thời gian đăng ký đặc biệt với beWellnm và có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền bảo hiểm giúp trả cho bảo hiểm của bạn.
  • Thống đốc và Văn phòng của bà đã kêu gọi chính phủ liên bang mở một khoảng thời gian đăng ký đặc biệt thông qua beWellnm cho tất cả người New Mexico đang không được bảo hiểm trong suốt thời gian của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này, và sẽ cập nhật trang web này nếu việc đăng ký như vậy được sẵn sàng.

Bắt đầu

Bảo hiểm thông qua Quỹ bảo hiểm Y tế New Mexico

www.nmmip.com, 1-844-728-7987

Quỹ Bảo hiểm Y tế New Mexico gần đây đã phê duyệt việc đăng ký cấp tốc cho những người hiện không được bảo hiểm và xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Quỹ cung cấp bảo hiểm y tế theo thang trượt, dựa trên thu nhập, cho tất cả người New Mexico không có bảo hiểm từ chủ doanh nghiệp và không đủ điều kiện nhận Trợ cấp Y tế hoặc bảo hiểm thông qua beWellnm.

Bắt đầu