Nếu bạn sắp gọi cho Trung tâm Điều hành Bảo hiểm Thất nghiệp, vui lòng làm theo hướng dẫn sau.

Các cá nhân gọi cho Trung tâm Điều hành Bảo hiểm Thất nghiệp (1-877-664-6984) sẽ có một ngày được chỉ định để gọi dựa trên số cuối của Số An sinh Xã hội (SSN) của người nộp đơn.

Hướng dẫn gọi bằng số SSN cuối cùng như sau:

0 – 3: Thứ Hai

4 – 6: Thứ Ba

7 – 9: Thứ Tư

Bỏ lỡ ngày của bạn: Thứ Năm và Thứ Sáu

Nộp đơn cuối tuần sẽ không trì hoãn các khoản chi trả hoặc ảnh hưởng đến ngày nộp đơn của bạn, vì tất cả các đơn đều có hiệu lực vào Chủ nhật trong tuần mà chúng được nộp. Trung tâm điều hành hoạt động vào Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 4:30 chiều.

Nhấp vào đây để có thêm thông tin

Đối với các cá nhân thuộc nhóm Nhà thầu độc lập, tự làm chủ hoặc nhân viên kinh tế biểu diễn

Đối với các cá nhân thuộc nhóm Nhà thầu độc lập, tự làm chủ hoặc người làm kinh tế tự do, đừng liên hệ với trung tâm điều hành Bảo hiểm Thất nghiệp (UI) hoặc nộp đơn yêu cầu trực tuyến cho đến khi Sở thông báo sự sẵn sàng của các phúc lợi. Sở dự trù rằng các phúc lợi Hỗ trợ Thất nghiệp Đại dịch (PUA) sẽ có sẵn trong một vài tuần.

Thông báo sẽ được đưa ra khi các phúc lợi bổ sung PUA sẽ được cấp cho các nhà thầu độc lập, tự làm chủ và người làm kinh tế tự do.

Nhấp vào đây để có thêm thông tin

Thông tin cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Thống đốc Michelle Lujan Grisham đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở New Mexico do hậu quả của bệnh coronavirus mới (còn được gọi là COVID-19). Theo tuyên bố của Thống đốc, một số người lao động có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp (UI). Việc đóng cửa các doanh nghiệp, hủy bỏ các sự kiện và cấm các cuộc tụ họp đông người có thể dẫn đến việc các cá nhân bị sa thải hoặc đình chỉ công việc mà không có lỗi của riêng họ; một số người lao động có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

  • Người sử dụng lao động có thể sa thải một số hoặc tất cả lực lượng lao động của họ do tác động của COVID-19; ví dụ, một nhà hàng thấy việc kinh doanh giảm đáng kể do thiếu khách hàng đi ăn trong thời gian này, hoặc một cơ sở tổ chức sự kiện hủy tất cả các sự kiện cho đến một ngày nào đó trong tương lai;
  • Người lao động tự cách ly hoặc được hướng dẫn cách ly, hoặc có gia đình ngay lập tức bị cách ly; hoặc là
  • Người lao động giảm giờ làm việc do COVID-19.

Thông tin cơ bản về thất nghiệp – Câu hỏi thường gặp

Hỏi. Tôi mất việc. Tôi làm gì bây giờ?

Tuần đầu tiên đủ điều kiện của mọi đơn xin mới sẽ là “tuần chờ đợi”. Bạn sẽ không nhận được trợ cấp trong tuần này và nó nằm trong số tuần được chi trả của bạn.

Hỏi. Làm thế nào để tôi nộp đơn xin trợ cấp?

Bạn có thể đăng ký trực tuyến tại www.jobs.state.nm.us hoặc qua điện thoại theo số 1-877-664-6984, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng-4:30 chiều. NMDWS rất khuyến khích những ai có thể đăng ký trực tuyến hãy làm như vậy. Sau khi nộp đơn xin ban đầu, bạn sẽ cần xác nhận mỗi tuần mà bạn đang yêu cầu trợ cấp. Sự xác nhận có thể được hoàn thành trực tuyến cũng như qua điện thoại.

Hỏi: Khi nào tôi sẽ bắt đầu nhận được lợi ích?

Tuần đủ điều kiện đầu tiên của mỗi đơn xin mới là một “tuần chờ đợi”. Bạn sẽ không nhận được trợ cấp trong tuần này; tuy nhiên, bạn vẫn phải xác nhận để nhận tiền cho tuần chờ đợi của mình. Bạn phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện giống như khi bạn làm cho một tuần được chi trả.

Hỏi: Làm sao để kiểm tra tình trạng đơn xin của tôi?

Bạn có thể kiểm tra trạng thái đơn xin, phản hồi liên quan đến đơn xin của mình, kiểm tra trạng thái kháng nghị và hơn thế nữa bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn tại www.jobs.state.nm.us hoặc qua điện thoại theo số 1-877-664-6984 , Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng-4: 30 chiều. NMDWS rất khuyến khích mọi người sử dụng các dịch vụ trực tuyến để làm.

H: Tôi có cần phải nộp đơn xin trợ cấp vào đầu tuần không?

Nếu bạn cần nộp đơn yêu cầu trợ cấp hoặc hoàn thành xác nhận hàng tuần, bạn có thể làm vào bất kỳ ngày nào trong tuần, trực tuyến 24/7 tại www.jobs.state.nm.us hoặc qua điện thoại theo số 1-877-664 -6984 Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng – 4:30 chiều.

Hỏi. Trong quá khứ, khi tôi còn đang làm việc không, có phải tôi là người đóng thuế thất nghiệp?

Không. Trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp được tài trợ bởi thuế từ người sử dụng lao động. Việc người sử dụng lao động không đóng thuế thất nghiệp từ tiền lương của bạn là trái luật.

Hỏi: Làm sao để tôi báo cáo thu nhập?

Bạn phải báo cáo thu nhập của mình trong tuần bạn làm việc, chứ không phải tuần bạn được trả lương. Ví dụ: nếu bạn làm việc 10 giờ từ Chủ nhật đến Thứ Bảy tuần đó và mức lương mỗi giờ của bạn là 10 đô la mỗi giờ, bạn sẽ báo cáo 100 đô la cho tuần đó bạn đã làm việc. Bạn có thể nhận tiền cho tuần đó sau đó, nhưng bạn phải báo cáo thu nhập khi bạn làm việc chứ không phải khi bạn nhận được tiền.

Q. Làm sao để tôi dừng việc xin trợ cấp?

Khi bạn trở lại làm việc toàn thời gian, chỉ cần ngừng hoàn thành các xác nhận hàng tuần. Nếu bạn trở lại làm việc vào giữa tuần, hãy báo cáo mọi khoản thu nhập bạn kiếm được trong tuần đó trong xác nhận hàng tuần lần cuối của bạn.