CẢNH BÁO MỚI NHẤT
PNM, NMGC và Zia Natural Gas đang tạm thời đóng cửa các trung tâm thanh toán trực tiếp do COVID-19

Điện lực
Nhìn chung, các công ty điện lực được chuẩn bị tốt và đang thực hiện các kế hoạch ứng phó khẩn cấp của họ. Họ đã bắt đầu họp cùng nhau để phối hợp các cách ứng phó. Mối quan tâm chính của họ là duy trì sự liên tục của dịch vụ và sức khỏe của nhân viên và khách hàng.

PNM Resources
PNM Resources tuyên bố họ đang đình chỉ việc ngắt kết nối do không thanh toán. Họ đã đưa ra một trang web chuẩn bị cho khách hàng. Trang web này bao gồm thông tin về các phần gia hạn thanh toán và liên kết đến một chương trình tài trợ đang diễn ra gọi là Quỹ Hàng xóm Tốt bụng, để hỗ trợ khách hàng gặp bất ổn về tài chính.
Truy cập trang

El Paso Electric
El Paso Electric ra mắt một trang web để nhắn tin với khách hàng. Trang web này bao gồm các liên kết và số điện thoại (575) 526-5555) cho các lựa chọn thanh toán hóa đơn, nhận thức rằng khách hàng có thể gặp bất ổn về tài chính do COVID.
Truy cập trang


Xcel Energy
Xcel Energy tuyên bố công khai rằng họ sẽ không ngắt kết nối khách hàng dân cư trên tất cả các vùng hoạt động trong cả nước. Các chương trình đang thực hiện bao gồm: thỏa thuận thanh toán nhằm dàn trải các khoản thanh toán trong 3 tháng, và Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho Gia đình Thu nhập Thấp có trợ giá dịch vụ.
Truy cập trang


New Mexico Rural Electric CooperativesChưa có chính sách hỗ trợ.
Truy cập trang

Khí ga
New Mexico Gas Company
Công ty Gas New Mexico đã công khai tuyên bố đình chỉ việc ngắt kết nối do không thanh toán cho đến ngày 6 tháng Tư.
Truy cập trang

Zia Natural Gas Company
Truy cập trang


Viễn thông
Verizon
Verizon đang miễn trừ phí trả chậm trong 60 ngày cho các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân do dịch COVID-19.
Truy cập trang

Comcast
Comcast đang cung cấp các điểm truy cập WiFi Xfinity miễn phí, cho cả các thuê bao internet không phải là Xfinity. Miễn phí 60 ngày dữ liệu không giới hạn. Không ngắt kết nối hoặc phí trả chậm chỉ áp dụng khi khách hàng liên lạc với Comcast. Khách hàng mới nhận được 60 ngày miễn phí.
Truy cập trang

ATT
ATT đang cung cấp 60 ngày không ngắt dịch vụ và không có phí trả chậm. Các điểm truy cập wifi miễn phí cho bất cứ ai. Không giới hạn dữ liệu Internet tại nhà. 90 ngày dịch vụ Webex cho doanh nghiệp, trường đại học và trường học.
Truy cập trang

CenturyLink
CenturyLink sẽ miễn các khoản phí trả chậm và sẽ không chấm dứt dịch vụ khách hàng trong 60 ngày. Đình chỉ việc giới hạn sử dụng dữ liệu.
Truy cập trang