SANTA FE – Các doanh nghiệp nhỏ ở New Mexico gặp khó khăn về tài chính do khủng hoảng Coronavirus được khuyến khích nộp đơn càng sớm càng tốt cho các khoản vay được cung cấp theo dự luật kích thích liên bang.

Dự luật kích thích kinh tế, hay Cares Act, phân bổ 349 tỷ đô la cho các khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ. Nhưng các doanh nghiệp chỉ có đến ngày 30 tháng 6 để tiếp cận tới nguồn tiền, và các khoản vay sẽ được thực hiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

“Tiền này sẽ nhanh chóng vơi đi, và các doanh nghiệp nhỏ ở New Mexico cần phải hành động càng sớm càng tốt để có được các khoản vay,” Giám đốc Phát triển Kinh tế Alicia Keyes cho biết hôm thứ Bảy. “Nhiều doanh nghiệp đang vật lộn qua cuộc khủng hoảng này cần một chiếc cầu tài chính để giúp họ sống sót và phục hồi một khi cuộc khủng hoảng này giảm bớt.”

Có hai chương trình cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ theo dự luật kích thích: Chương trình Cho vay Tổn thương Kinh tế do Thảm họa và Chương trình Bảo vệ Tiền lương.

Theo Chương trình Cho vay Tổn thương Kinh tế do Thảm họa, một doanh nghiệp nhỏ có thể vay tới 2 triệu đô la, với khoản trợ cấp ngay lập tức lên tới 10.000 đô la có thể được phân phối trong ba ngày cho một doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp nhỏ có thể đăng ký các khoản vay thông qua Cơ quan Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ tại https://disasterloan.sba.gov/ela/

Các hồ sơ cũng có thể được nộp thông qua các Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ SBA. Có 19 trung tâm ở New Mexico, và họ cung cấp hướng dẫn và trình tự về cách nộp hồ sơ cho các khoản vay. Trang web của các trung tâm là www.nmsbdc.org

Theo Chương trình Bảo vệ Tiền lương, một doanh nghiệp nhỏ có thể vay tới 10 triệu đô la, với lãi suất 1%. Khoản vay này có thể được hoãn trả lãi và nợ gốc trong sáu tháng.

SBA sẽ miễn truy thu cho các khoản vay của Chương trình Bảo vệ Tiền lương nếu tất cả nhân viên trong doanh nghiệp được giữ trong biên chế trong tám tuần và tiền được sử dụng cho trả lương, tiền thuê nhà, tiền lãi thế chấp hoặc các tiện ích. Một doanh nghiệp nhỏ phải làm việc với người cho vay để đăng ký vay. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.sba.gov/paycheckprotection

Ngoài các khoản vay được cung cấp theo dự luật kích thích kinh tế, Sở Phát triển Kinh tế New Mexico cũng đã tạo ra các chương trình cho vay bảo đảm và không lãi suất cho các doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://gonm.biz/