Chỉ dành cho 2.000 ứng viên đầu tiên đủ điều kiện

(Albuquerque, NM) – Bắt đầu từ 2:00 chiều hôm nay, thứ Tư, ngày 8 tháng 4, Sở Giải pháp Lực lượng Lao động New Mexico (NMDWS) sẽ cung cấp các khoản trợ cấp một lần với số tiền $750 cho mỗi cá nhân tự làm chủ (self-employed individuals) bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát COVID-19. Tiền Chi trả Kích thích cho người Tự Làm chủ (SESP) sẽ dành cho 2.000 ứng viên đầu tiên đủ điều kiện. Cơ hội này được cấp khoản tiền 1,5 triệu đô la từ chương trình Phản ứng Cấp tốc với Nỗi đau Sa thải theo chỉ thị của Đạo luật Cải cách và Cơ hội cho Lực lượng Lao động.

Những ví dụ về những người có thể đăng ký quỹ này bao gồm: các nhạc sĩ và nghệ sĩ bị hủy bỏ chương trình, nhân viên massage hợp đồng tại các spa sức khỏe, người lái xe tải thực phẩm, tài xế Uber/ Lyft, và kỹ thuật viên âm thanh tại các trung tâm hội nghị được trả tiền theo công việc.

Để đủ điều kiện tham gia SESP, người nộp đơn phải là người lao động tự làm chủ, đang không được nhận trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp, đăng ký đúng cách với Dịch vụ Chọn lọc (nếu có), là Công dân Hoa Kỳ hoặc được cấp phép làm việc tại Hoa Kỳ, cung cấp bằng chứng về cư trú ở New Mexico, và có một tài khoản ngân hàng có thể chấp nhận tiền ký gửi trực tiếp.

Ứng viên có thể đăng ký bằng cách tạo một tài khoản cá nhân và đăng nhập vào www.jobs.state.nm.us và nhấp vào liên kết tới SESP nằm trên trang Kết nối Lực lượng Lao động Của tôi (My Workforce Connection). Khi nộp đơn, các cá nhân sẽ cần cung cấp các thông tin sau:

Thông tin cá nhân:

 • Họ và tên
 • Số An sinh Xã hội SSN
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • E-mail
 • Loại việc làm hoặc dịch vụ được cung cấp

Xác nhận những điều sau:

 • Công dân Hoa Kỳ hoặc được cấp phép làm việc tại Hoa Kỳ (tham khảo tài liệu được chấp nhận tại I-9)
 • Xác định lý do mất việc
 • Họ hiện không nhận được Bảo hiểm Thất nghiệp
 • Hiểu rằng SESP không phải là Hỗ trợ Thất nghiệp Đại dịch (PUA)
 • Hiểu rằng họ có thể không đủ điều kiện cho PUA
 • Hiểu rằng PUA yêu cầu một đơn xin riêng
 • Hiểu rằng PUA có thể bằng hoặc ít hơn SESP
 • Hiểu rằng thông tin sai lệch có thể dẫn đến việc phải hoàn tiền SESP đã nhận lại cho Sở
 • Hiểu rằng SESP là trợ cấp một lần
 • Đồng ý chỉ sử dụng Tiền Chi trả Kích thích cho người Tự Làm chủ cho các hoạt động sau:
  • Để trang trải chi phí mua thiết bị và phần mềm truy cập từ xa (ví dụ: máy tính, máy in, v.v.) để cho phép các cá nhân làm việc từ xa ở nhà so với việc không làm việc;
  • Để trang trải chi phí làm sạch/ vệ sinh vật tư và/hoặc dịch vụ sẽ cho phép một cá nhân duy trì các hoạt động liên quan đến công việc như một cách giảm phơi nhiễm dù cho đã giảm thiểu các hoạt động trước đó;
  • Để trả tiền bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho những người lao động đã điều chỉnh các phương thức cung cấp dịch vụ của họ, bao gồm giao hàng và chi tiết công việc ngoài đường;
  • Cho việc đào tạo và phát triển cơ hội  nghề nghiệp cho các cá nhân để tránh mất việc, hoặc tăng chất lượng dịch vụ;
  • Đối với các phương pháp và chiến lược sáng tạo khác để giảm hoặc tránh mất việc hoặc khả năng đóng cửa kinh doanh.

Thông tin thanh toán:

 • Tên tổ chức tài chính
 • Địa chỉ tổ chức tài chính
 • Số định tuyến
 • Số tài khoản

Biểu mẫu bắt buộc (Tải lên):

 • 2019 1040SE
 • Nếu không có sẵn, cần 2018 1040SE và 1099 hiện tại
 • Giấy phép lái xe hay bằng chứng cư trú tại New Mexico (hóa đơn tiện ích)
 • I-9 tài liệu được chấp nhận để chứng minh cho phép làm việc tại Hoa Kỳ (nếu có)

“Thống đốc Lujan Grisham hiểu rằng tình hình này không dễ dàng đối với nhiều người New Mexico và chúng ta sẽ sử dụng tất cả các công cụ theo ý chúng ta nhằm đảm bảo rằng hàng xóm của mình có thể vượt qua thời điểm khó khăn này,” ông Bill McCamley, Giám đốc của Sở Giải pháp Lực lượng Lao động New Mexico, nói. “Chúng tôi rất vui khi thấy chính phủ liên bang đã nhận lấy trọng trách và mở rộng vòng tay với tình trạng thất nghiệp cho những công dân tự làm chủ của chúng ta, nhưng chương trình SESP chỉ tạm muốn giúp đỡ mọi người trong khi chúng tôi đang dựng hệ thống của chúng tôi lên và cho vận hành để xử lý các đơn PUA.”

Vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, Quốc hội đã thông qua gói kích thích liên bang được gọi là Đạo luật CARES, hay Đạo luật Cứu trợ cho Lao động bị Ảnh hưởng bởi Coronavirus. Đạo luật sẽ mở rộng các trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp (UI), mở ra việc đủ điều kiện cho các nhà thầu độc lập, người lao động tự làm chủ và công nhân làm tự do. Bộ sẽ đưa ra thông báo một khi những trợ cấp này sẵn sàng cho các cá nhân nộp đơn.