Việc buôn bán trên được cho phép trong luật của tiểu bang.

Bằng cách bán các sản phẩm như giấy vệ sinh và các sản phẩm tiện dụng khác, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh thức ăn ở New Mexico đang giúp cho người dân giữ khoảng cách xã hội (social distancing) và giảm tải cho các tiệm tạp hoá trong tình trạng khẩn cấp y tế công do dịch virus corona.

Nhiều nhà hàng đang bán sản phẩm tạp hoá bên cạnh những thức ăn mang đi hoặc giao tận nhà. Chương trình Lương thực của Sở Môi trường New Mexico đồng ý rằng bán những nhu yếu phẩm này là tuân thủ với luật kinh doanh nhà hàng của tiểu bang và liên bang.

“Giữ khoảng cách xã hội là vũ khí tốt nhất chúng ta có trong việc đấu tranh với sự lan nhiễm của COVID-19. Bằng cách mua cả thức ăn lẫn nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh hay là nước rửa tay khô thông qua lựa chọn mua mang đi hoặc giao hàng về nhà, người dân New Mexico có thể làm chậm sự lây nhiễm COVID-19,” Thư ký Nội các Sở Môi trường New Mexico James Kenney đã nói. “Chương trình Lương thực sẽ tiếp tục đảm bảo các nhà hàng hoạt động trong phương cách an toàn tuân thủ các sắc lệnh y tế cộng đồng.”