SESP sẽ không ảnh hưởng đến việc đủ điều kiện của từng cá nhân để đăng ký Trợ cấp Thất nghiệp Đại dịch (PUA).

(Albuquerque, NM) – Sau khi giải quyết các khó khăn kỹ thuật khi triển khai Khoản trợ cấp một lần Kích thích cho Người Tự Làm chủ (SESP), Sở Giải pháp Lực lượng Lao động New Mexico (NMDWS) đã khôi phục đường link và hiện tiếp tục nhận đơn đăng ký cho đến khi đạt đến ngưỡng 2.000 ứng viên đủ điều kiện được duyệt.

Ứng viên có thể đăng ký bằng cách tạo một tài khoản cá nhân và đăng nhập vào www.jobs.state.nm.us và nhấp vào liên kết đến SESP nằm trên trang Kết nối Lực lượng Lao động Của Tôi.

Suốt ngày hôm qua, vì các vấn đề kỹ thuật không lường trước được, một số cá nhân đang trong quá trình hoàn tất đơn đăng ký của họ thì liên kết bị hỏng. Những cá nhân này đã nhận được một email từ Sở với các hướng dẫn để mở lại và hoàn tất đơn của họ.

Thông báo sẽ được đăng trên trang web của Sở và trên các tài khoản truyền thông xã hội của NMDWS một khi quá trình nộp đơn ngừng lại.

SESP không ảnh hưởng đến việc hội đủ điều kiện của các cá nhân đối với Hỗ trợ Thất nghiệp Đại dịch (PUA). Nếu một cá nhân không thể nộp đơn xin SESP hoặc không được phê duyệt, họ vẫn có thể nộp đơn xin Hỗ trợ Thất nghiệp Đại dịch (PUA) khi nó sẵn sàng vào cuối tháng này.

Bộ Giải pháp lực lượng lao động New Mexico đang nỗ lực làm việc để chuẩn bị hệ thống của chúng tôi cung cấp PUA cho các nhà thầu độc lập, tự làm chủ và các nhân viên kinh tế biểu diễn càng sớm càng tốt.