SANTA FE – Sở Dịch vụ Nhân sinh New Mexico (HSD) hôm thứ Sáu tuyên bố họ đang phân phối một khoản thanh toán nâng cao của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) cho các hộ gia đình không nhận được trợ cấp SNAP tối đa trong tháng 3 và tháng 4.

“HSD đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo người dân New Mexico sẽ không bị đói trong đại dịch COVID-19,” được cho biết bởi Karmela Martinez, Trưởng phòng Hỗ trợ Thu nhập của HSD, nơi điều hành chương trình SNAP, vẫn thường được gọi là tem thực phẩm. Những trợ cấp SNAP bổ sung này nhằm giúp giảm bớt một số khó khăn kinh tế và xã hội do đại dịch gây ra.

Khoản chi trả SNAP bổ sung nhằm cung cấp ít nhiều sự hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng COVID-19. Các cá nhân đủ điều kiện bao gồm các khách hàng SNAP hiện đã nhận được ít hơn trợ cấp SNAP tối đa trong các tháng 3 và/ hoặc tháng 4. Những khách hàng này sẽ nhận được khoản thanh toán mới bên cạnh các trợ cấp hiện có của họ bắt đầu vào ngày 12 tháng 4 năm 2020.

Trợ cấp SNAP được xác định theo quy mô và thu nhập ròng của mỗi hộ gia đình. Mức thu nhập ròng được xác định bằng cách lấy tổng thu nhập hộ gia đình trừ đi các khoản khấu trừ cho phép. Các khoản khấu trừ cho phép là các mục như: nhà ở, tiện ích, chi phí chăm sóc trẻ em và chi phí y tế. Thu nhập ròng hàng tháng sau đó được nhân với 30%, con số này được trừ vào mức tiền SNAP được cấp phát tối đa hàng tháng (bảng bên dưới), và kết quả còn lại này chính là tổng số tiền cấp phát cho quy mô hộ gia đình đó.

Những người  mới đăng ký và đã được phê duyệt trợ cấp SNAP trong các tháng 3 và 4 sẽ nhận được trợ cấp SNAP tối đa cho cả hai tháng trên.

HSD dự đoán có khoảng 137.000 hộ gia đình sẽ nhận được các trợ cấp bổ sung cho tháng 3 và 126.000 cho tháng 4 năm 2020 hoặc xấp xỉ 316.685 cá nhân. Mức tăng trung bình của các trợ cấp SNAP sẽ là khoảng $120 cho mỗi hộ gia đình.

Sở Dịch vụ Nhân sinh cung cấp các dịch vụ và trợ cấp cho hơn 1 triệu người New Mexico thông qua một số chương trình bao gồm: Chương trình Trợ cấp Y tế, Chương trình Trợ giúp Tạm thời cho Gia đình Cần Giúp đỡ (TANF), Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), Chương trình Hỗ trợ Trẻ em, và nhiều Dịch vụ Sức khỏe Hành vi.

Dưới đây là bảng phản ánh mức phân bổ tối đa hàng tháng cho từng quy mô hộ gia đình.

Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung – SNAP

1 tháng 10, 2019 – 30 tháng 9, 2020

Quy mô Hộ Gia đìnhMức tiền SNAP được Cấp phát Tối đa Hàng tháng
1$194
2$355
3$509
4$646
5$768
6$921
7$1,018
8$1,164
+Từng thành viên nhiều hơn$146