Cập nhật bao gồm 6 trường hợp tử vong bổ sung liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm Chủ nhật đã công bố thêm 74 xét nghiệm COVID-19 dương tính .

Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

 • 18 trường hợp mới ở Quận Bernalillo
 • 1 trường hợp mới ở Quận Curry
 • 1 trường hợp mới ở Quận Doña Ana
 • 1 trường hợp mới ở Quận Eddy
 • 1 trường hợp mới ở Quận Grant
 • 1 trường hợp mới ở Quận Los Alamos
 • 4 trường hợp mới ở Quận McKinley
 • 1 trường hợp mới ở Quận Otero
 • 38 trường hợp mới ở Quận Sandoval
 • 2 trường hợp mới ở Quận San Juan
 • 1 trường hợp mới ở Quận Santa Fe
 • 1 trường hợp mới ở Quận Socorro
 • 1 trường hợp mới ở Quận Torrance
 • 3 trường hợp mới ở Quận Valencia

Bộ Y tế vào Chủ nhật cũng đã báo cáo thêm 6 trường hợp tử vong ở New Mexico liên quan đến COVID-19:

 • Một phụ nữ ở độ tuổi 90 đến từ Quận Bernalillo. Người này đã được nhập viện và có bệnh lý nền.
 • Một phụ nữ ở độ tuổi 90 đến từ Quận Bernalillo. Người này có bệnh lý nền.
 • Một người đàn ông ở độ tuổi 90 từ Quận Bernalillo. Người này có bệnh lý nền.
 • Một phụ nữ ở độ tuổi 70 đến từ Cibola County. Người này đã được nhập viện và có bệnh lý nền.
 • Một người đàn ông ngoài 50 tuổi ở Quận Doña Ana. Người này đã được nhập viện.
 • Một phụ nữ ở độ tuổi 90 đến từ Quận San Juan. Người này đã được nhập viện.

Số người chết trong tiểu bang liên quan đến COVID-19 hiện là 26.

Sở Y tế đã xác định các trường hợp COVID-19 dương tính trong cư dân và / hoặc nhân viên tại các cơ sở sinh sống chung sau đây:

 • Advanced Health Care của Albuquerque ở Albuquerque
 • Aztec Health Care ở Aztec
 • Beehive ở Farmington
 • Central Desert Behavioral Health ở Albuquerque
 • Good Samaritan Manzano del Sol ở Albuquerque
 • La Vida Llena ở Albuquerque
 • Legacy Santa Fe ở Santa Fe
 • Lifecare Farmington ở Farmington
 • Uptown Genesis ở Albuquerque

Số trường hợp được báo cáo trước đó, sau khi điều tra lại thì 2 trường hợp của Quận Sandoval được tính 2 lần và 1 trường hợp ở Quận Doña Ana được tính 2 lần – các lỗi này đã được sửa và được phản ánh trong tổng số các trường hợp COVID-19 ngày hôm nay.