Cập nhật bao gồm 5 trường hợp tử vong bổ sung liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Hai đã công bố thêm 107 xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

 • 15 trường hợp mới ở Quận Bernalillo
 • 1 trường hợp mới ở Quận Colfax
 • 1 trường hợp mới ở Quận Doña Ana
 • 1 trường hợp mới ở Quận Grant
 • 48 trường hợp mới ở Quận McKinley
 • 1 trường hợp mới ở Quận Rio Arriba
 • 12 trường hợp mới ở Quận Sandoval
 • 23 trường hợp mới ở Quận San Juan
 • 1 trường hợp mới ở Quận Santa Fe
 • 2 trường hợp mới ở Quận Socorro
 • 2 trường hợp mới ở Quận Valencia

Sở Y tế hôm thứ Hai cũng báo cáo thêm 5 trường hợp tử vong ở New Mexico liên quan đến COVID-19.

Những trường hợp đó là:

 • Một phụ nữ ở độ tuổi 80 đến từ Quận San Juan. Cá nhân này đã được nhập viện và có bệnh lý nền.
 • Một người đàn ông ở độ tuổi 70 từ Quận San Juan. Cá nhân này đã được nhập viện và có bệnh lý nền.
 • Một người đàn ông ở độ tuổi 40 từ Quận San Juan. Cá nhân này đã được nhập viện và có bệnh lý nền.
 • Một người đàn ông ở độ tuổi 80 từ Quận San Juan. Cá nhân này đã được nhập viện và có bệnh lý nền.
 • Một phụ nữ ở độ tuổi 80 đến từ Quận San Juan. Cá nhân này đã được nhập viện và có bệnh lý nền.

Số người chết trong tiểu bang liên quan đến COVID-19 hiện là 31.

Các số trường hợp được báo cáo vào Chủ nhật, ngày 12 tháng 4, bao gồm 1 trường hợp trùng lặp ở Quận Sandoval, 1 trường hợp trùng lặp ở Quận McKinley, 1 trường hợp ở Quận Rio Arriba và 3 trường hợp ở Quận Sandoval chưa được phòng thí nghiệm xác nhận và 1 trường hợp ở Quận Otero được xác định không phải là cư dân New Mexico. Những lỗi đó hiện đã được sửa chữa, và tính lại vào các trường hợp mới được báo cáo ở trên, New Mexico hiện đã có tổng cộng 1.345 ca xét nghiệm dương tính với COVID-19.