Kính gửi các tổ chức / cá nhân được cấp phép:

Vào ngày 6 tháng 4 năm 2020, Sở Y tế New Mexico đã sửa đổi Sắc lệnh Khẩn cấp Y tế Công cộng trước mối nguy đang tiếp diễn của đại dịch COVID-19, để hạn chế hơn nữa các hoạt động kinh doanh không cần thiết và việc tụ tập của người dân tại các địa điểm kinh doanh thiết yếu.

Theo Sắc lệnh Khẩn cấp Y tế Công cộng, các doanh nghiệp làm dịch vụ tiền tệ hiện chưa được coi là doanh nghiệp thiết yếu ở New Mexico và phải ngừng hoạt động tại các điểm giao dịch riêng lẻ ngay lập tức. Các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ hoạt động tại các điểm giao dịch riêng lẻ không được mở cửa để phục vụ ngay cả với các dịch vụ drive-through cho khách hàng. Tất cả các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ cung cấp dịch vụ tiền tệ qua phương tiện trực tuyến hoặc điện thoại vẫn có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ trực tuyến hoặc điện thoại đó miễn là không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

Các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ hoạt động từ các địa điểm hoàn toàn nằm trong các cơ sở kinh doanh khác nơi mà được coi là kinh doanh thiết yếu (như cửa hàng tạp hóa hoặc cửa hàng tiện lợi) sẽ được phép mở cửa và tiếp tục cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng. Tuy nhiên, đối với các địa điểm như vậy, doanh nghiệp phải giảm thiểu ở mức độ tối đa có thể các hoạt động và số lượng nhân viên. Các yêu cầu cách xa xã hội 6 feet vẫn phải áp dụng. Số lượng khách hàng tối đa trong một “không gian bán lẻ” sẽ chỉ là 20% công suất tối đa được xác định theo bố trí mặt bằng của nơi đó, được phê duyệt bởi người đứng đầu sở cứu hỏa.

Cảnh sát bang New Mexico sẽ giám sát việc thi hành Sắc lệnh khẩn cấp y tế công cộng, sự hợp tác và hỗ trợ của bạn được đánh giá cao trong thời gian khủng hoảng y tế này. Chúng tôi hiểu sự thất vọng và khó khăn mà cuộc khủng hoảng y tế này đã gây ra nhưng chúng ta chỉ có thể vượt qua điều này bằng cách hạn chế các nguy cơ tiếp xúc với virus.

Trân trọng,

Chcristopher Moya

Trưởng phòng