Trước tình hình khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 đang diễn ra, Kiểm toán trưởng Tiểu bang, ông Brian Colón, đang kêu gọi cảnh giác khi những kẻ lừa đảo đang lợi dụng các cộng đồng dễ bị tổn thương qua các cách thức mới để lừa đảo người dân New Mexico trong đại dịch toàn cầu này.

Văn phòng Kiểm toán trưởng Tiểu bang (OSA) đang cảnh báo người dân New Mexico hãy thận trọng và nhận thức được những trò gian lận trong đại dịch COVID-19. Đặc biệt, những kẻ lừa đảo nhắm vào những người New Mexico dễ bị tổn thương, trong các cộng đồng không nói tiếng Anh, với những trò gian lận lấy tiền của họ và đánh cắp thông tin cá nhân của họ.

Sở Giải pháp Lực lượng Lao động New Mexico đang tích cực nghiên cứu các phương pháp để tăng khả năng tiếp cận thông tin cho các cộng đồng không nói tiếng Anh trên khắp New Mexico và đã cung cấp một danh sách các đối tác cộng đồng trên toàn tiểu bang đang hỗ trợ Sở cung cấp dịch vụ dịch thuật cần thiết. OSA khuyến nghị các cộng đồng này tìm kiếm và nhận hỗ trợ từ các tài nguyên đáng tin cậy chi tiết bên dưới.

Để biết thông tin chính xác và cập nhật mới nhất về COVID-19 tại New Mexico, hãy truy cập: www.newmexico.gov (Tiếng Anh), hoặc https://vietnamese.newmexico.gov/latest-updates/ (Tiếng Việt).

Thông tin bổ sung cho chủ lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19, bao gồm các câu hỏi thường gặp, có thể được tìm thấy tại www.dws.state.nm.us/COVID-19-Info.
Các tố cáo về các vụ gian lận, lừa đảo hoặc lạm dụng khác có thể được thực hiện ẩn danh thông qua trang web của chúng tôi tại www.saonm.org hoặc bằng cách gọi số 1-866-OSA-FRAUD. Bạn cũng có thể nói chuyện với một điều tra viên bằng cách gọi số 505-476- 3800.