Cập nhật bao gồm 5 trường hợp tử vong mới liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Ba đã công bố 62 xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

 • 9 trường hợp mới ở Quận Bernalillo
 • 3 trường hợp mới ở Quận Cibola
 • 1 trường hợp mới ở Quận Los Alamos
 • 13 trường hợp mới ở McKinley County
 • 3 trường hợp mới ở Quận Rio Arriba
 • 9 trường hợp mới ở Quận Sandoval
 • 19 trường hợp mới ở Quận San Juan
 • 1 trường hợp mới ở Quận San Miguel
 • 1 trường hợp mới ở Quận Socorro
 • 2 trường hợp mới ở Quận Torrance
 • 1 trường hợp mới ở Quận Valencia

Sở Y tế hôm thứ ba cũng báo cáo thêm 5 trường hợp tử vong ở New Mexico liên quan đến COVID-19.

Số người chết trong tiểu bang liên quan đến COVID-19 hiện là 36.

Với các trường hợp mới được báo cáo ở trên, New Mexico hiện đã có tổng cộng 1.407 xét nghiệm dương tính với COVID-19