SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Tư đã công bố thêm 80 xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

  • 13 trường hợp mới ở Quận Bernalillo
  • 1 trường hợp mới ở Quận Cibola
  • 4 trường hợp mới ở Quận Doña Ana
  • 1 trường hợp mới ở Quận Grant
  • 38 trường hợp mới ở Quận McKinley
  • 9 trường hợp mới ở Quận Sandoval
  • 11 trường hợp mới ở Quận San Juan
  • 2 trường hợp mới ở Quận Santa Fe
  • 1 trường hợp mới ở Quận Socorro

Số người chết của cư dân New Mexico liên quan đến COVID-19 là 36.

Các số trường hợp được báo cáo trước đây bao gồm 3 ca tại Quận San Juan. Lỗi đã được sửa và được phản ánh trong các số ngày hôm nay. Tính luôn các trường hợp mới được báo cáo ở trên, New Mexico hiện đã có tổng cộng 1.484 ca xét nghiệm dương tính với COVID-19.