Cập nhật có thêm 3 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19.

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Hai đã công bố có thêm 126 xét nghiệm dương tính cho COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

 • 24 trường hợp mới ở Quận Bernalillo
 • 1 trường hợp mới ở Quận Colfax
 • 4 trường hợp mới ở Quận Doña Ana
 • 1 trường hợp mới ở Quận Eddy
 • 1 trường hợp mới ở Quận Grant
 • 53 trường hợp mới ở Quận McKinley
 • 1 trường hợp mới ở Quận Quay
 • 1 trường hợp mới ở Quận Rio Arriba
 • 2 trường hợp mới ở Quận Sandoval
 • 18 trường hợp mới ở Quận San Juan
 • 3 trường hợp mới ở Quận Santa Fe
 • 11 trường hợp mới ở Quận Socorro
 • 1 trường hợp mới ở Quận Taos
 • 1 trường hợp mới ở Quận Torrance
 • 4 trường hợp mới ở Quận Valencia

Số ca tử vong của cư dân New Mexico liên quan đến COVID-19 hiện là 58.