Cập nhật cũng bao gồm thêm 7 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ ba đã công bố có thêm 103 xét nghiệm dương tính cho COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

20 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

2 trường hợp mới ở Hạt Cibola

3 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana

1 trường hợp mới ở Hạt Lincoln

45 trường hợp mới ở Hạt McKinley

5 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

21 trường hợp mới ở Hạt San Juan

2 trường hợp mới ở Hạt Santa Fe

3 trường hợp mới ở Hạt Socorro

1 trường hợp mới ở Hạt Valencia

Số người chết của cư dân New Mexico liên quan đến COVID-19 hiện là 65.