Kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020, hướng dẫn từ văn phòng thống đốc là các vườn ươm cây trồng – bao gồm cả các cửa hàng hoa – kinh doanh các sản phẩm sống sẽ chỉ được phép hoạt động giao dịch bên lề đường hoặc giao hàng tận nơi. Họ phải thực hiện tất cả các biện pháp ngăn cách xã hội cần thiết và phải tiếp tục tuân thủ nguyên tắc tụ tập đông người.

Nếu bạn có câu hỏi về vườn ươm, hãy gọi cho Sở Nông nghiệp New Mexico (NMDA) theo số 575-646-3207. Các câu hỏi liên quan đến các hướng dẫn an toàn thích hợp nên được gửi trực tiếp đến trang web của Sở Y tế New Mexico https://cv.nmhealth.org/ hoặc thông qua đường dây nóng coronavirus (COVID-19) theo số 1-855-600-3453.

Nếu đã được cấp phép thông qua NMDA, các vườn ươm cây trồng và cửa hàng hoa không cần phải nộp đơn hoặc đăng ký tham gia vào dịch vụ giao dịch bên lề đường hoặc giao hàng tận nơi nữa.