Cập nhật cũng bao gồm thêm 6 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Tư đã công bố có thêm 139 xét nghiệm dương tính cho COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

 • 15 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo
 • 7 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana
 • 1 trường hợp mới ở Hạt Eddy
 • 1 trường hợp mới ở Hạt Guadalupe
 • 3 trường hợp mới ở Hạt Lea
 • 59 trường hợp mới ở Hạt McKinley
 • 3 trường hợp mới ở Hạt Roosevelt
 • 25 trường hợp mới ở Hạt San Juan
 • 19 trường hợp mới ở Hạt Sandoval
 • 5 trường hợp mới ở Hạt Santa Fe
 • 1 trường hợp mới ở Hạt Valencia

Những con số được báo cáo trước đây bao gồm một trường hợp tại Hạt Doña Ana đã bị xóa vì cá nhân đó là cư dân ngoài tiểu bang – điều này đã được sửa chữa.