SANTA FE – Văn phòng Tổng Giám sát Bảo hiểm (OSI) của New Mexico hôm thứ Hai đã công bố các yêu cầu mới đối với tất cả các hãng bảo hiểm y tế lớn, đang hoạt động theo chế tài của bang New Mexico, phải chi trả chi phí cho dịch vụ chữa trị COVID-19 ở các cơ sở ngoài mạng lưới liên kết của họ. Nhận thấy các hạn chế về năng lực tiếp nhận của các nhà cung cấp dịch vụ y tế, hướng dẫn mới này cũng yêu cầu các hãng bảo hiểm phải chi trả các hóa đơn từ ngoài mạng lưới, nơi người được bảo hiểm không thể nhận được sự chữa trị trong mạng lưới vì các hoàn cảnh khác nhau do khủng hoảng đại dịch COVID-19.

“Trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe này, chi phí và mạng lưới không phải là yếu tố quyết định liệu một bệnh nhân ở New Mexico có nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp hay không,” ông Russell Toal, Tổng Giám sát Bảo hiểm cho biết.

Hướng dẫn mới chỉ đạo các hãng bảo hiểm cho phép các nhà cung cấp trong mạng lưới linh hoạt giới thiệu bệnh nhân đến các dịch vụ chăm sóc phù hợp, có thể nằm ngoài mạng lưới, vì áp lực gặp phải bởi hệ thống chăm sóc sức khỏe trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Khi tình trạng khẩn cấp COVID-19 vẫn tiếp diễn, và các hệ thống phân loại bệnh vẫn đang được áp dụng, các bệnh viện có thể chuyển viện những người cần chữa trị đến các cơ sở khác, bao gồm cả ngoài mạng lưới; hãng bảo hiểm có trách nhiệm chi trả cho các dịch vụ này.

Các hãng bảo hiểm phải hoàn trả cho các nhà cung cấp y tế ngoài mạng lưới, bao gồm cả các cơ sở, các khoản hoá đơn thanh toán bất ngờ, hiệu lực tức thì. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào cố tình gửi hoá đơn thanh toán bất ngờ đến bệnh nhân đã nhận dịch vụ chăm sóc ngoài mạng lưới có thể bị phạt theo Mục 59A-16-21.3, NMSA 1978.

Để biết thêm thông tin về các quy định này, hãy tham khảo Bản tin về Yêu cầu Thanh toán Chi phí Y tế Bất ngờ 2020-009.