Tất cả các trợ cấp của Đạo luật CARES được tài trợ 100% từ liên bang

(Albuquerque, NM) – Có thêm 13 tuần trợ cấp nữa có hiệu lực cho các cá nhân đã xài hết yêu cầu Bảo hiểm Thất nghiệp Thông thường của họ với năm trợ cấp kết thúc từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 trở đi.

Các tuần trợ cấp bổ sung này được cung cấp bởi chương trình Bù đắp Thất nghiệp Khẩn cấp Đại dịch (PEUC). Khi năm trợ cấp của người yêu cầu chấm dứt, họ có thể thiết lập một năm trợ cấp mới để tái lập việc đủ điều kiện cho thất nghiệp thông thường.

PEUC dành cho những cá nhân đã hết 26 tuần trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp Thông Thường; có khả năng làm việc, sẵn sàng làm việc, và tích cực tìm kiếm công việc; hoặc đang thất nghiệp một phần.

Các cá nhân đủ điều kiện sẽ nhận được số tiền trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp như các tuần trước họ nhận được. Họ cũng sẽ nhận được từ  Bù đắp Thất nghiệp Đại dịch Liên bang (FPUC) thêm $600 vào các khoản trợ cấp hàng tuần cho đến ngày 25 tháng 7 năm 2020 (Tối đa $1,061 ở New Mexico).

Chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp Đại dịch (PUA), FPUC và PEUC được tài trợ 100% từ liên bang, và chủ lao động sẽ không bị tính phí cho bất kỳ trợ cấp nào được trả theo chương trình Đạo luật CARES.

Có hai cách để nộp hồ sơ PEUC:

Trực tuyến bằng cách truy cập Hệ thống Trực tuyến Kết nối Lực lượng Lao động New Mexico tại www.jobs.state.nm.us. Sau đó, cá nhân có thể truy cập Hệ thống Thuế & Yêu cầu UI.

Trên menu điều hướng bên trái, các cá nhân sẽ nhấp vào “Nộp đơn cho các Trợ cấp Mở rộng Liên bang”

Qua điện thoại theo số 1-877-664-6984. Sở sẽ tiếp tục hoạt động thêm ngoài giờ hành chính tại Trung tâm Điều hành Bảo hiểm Thất nghiệp với thời gian từ 7 giờ sáng – 7 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Nếu một cá nhân đủ điều kiện nhận trợ cấp theo Bảo hiểm Thất nghiệp thông thường của Tiểu bang, họ sẽ không được nhận Hỗ trợ Thất nghiệp Đại dịch.

GHI NHỚ: Không cần thiết phải gọi cho Sở để xác nhận rằng đơn của bạn đã được ghi nhận hoặc để kiểm tra trạng thái. Nếu có bất kỳ vấn đề nào chưa được giải quyết gây ảnh hưởng đến yêu cầu của bạn hoặc nếu chúng tôi có thắc mắc, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Lưu ý quan trọng: Không có bất kỳ trợ cấp nào được mô tả ở trên, cũng như bất kỳ trợ cấp thất nghiệp nào khác, dành cho những nhân viên nghỉ việc mà không có lý do liên quan đến công việc, từ chối trở lại làm việc hoặc từ chối nhận lương toàn thời gian. Từ chối trở lại làm việc có thể dẫn đến việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp. Cố thu tiền trợ cấp thất nghiệp sau khi bỏ việc mà không có lý do đàng hoàng liên quan đến công việc sẽ bị coi là gian lận. Đạo luật CARES đặc biệt quy định các hậu quả nghiêm trọng đối với các trường hợp gian lận bao gồm tiền phạt, bị giam giữ và không có khả năng nhận trợ cấp thất nghiệp trong tương lai cho đến khi tất cả các yêu cầu gian lận và tiền phạt đã được hoàn trả. Nhà tuyển dụng được khuyến khích sử dụng hệ thống Tuyển Dụng Mới để báo cáo những nhân viên không trở lại làm việc.
Thông tin bổ sung cho các công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19, bao gồm các câu hỏi thường gặp, có thể được tìm thấy tại www.dws.state.nm.us/COVID-19-Info. Để biết thông báo và cập nhật mới nhất, hãy theo dõi NMDWS trên Twitter, Instagram và YouTube.