SANTA FE – Tòa án Tối cao Tiểu bang hôm nay đã hoãn kỳ thi hành nghề luật dự kiến vào tháng 7 cho những sinh viên tốt nghiệp trường luật và luật sư muốn hành nghề ở New Mexico, dời lại vào tháng 9 vì tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng do COVID-19.

Tòa đã ra lệnh cho giám đốc điều hành của Hội đồng Giám khảo Thi luật thành lập một nhóm công tác để xây dựng các khuyến nghị về cách thức tiến hành kỳ thi theo các nhóm nhỏ nhằm tuân thủ các yêu cầu xa cách xã hội nếu những quy định này vẫn còn hiệu lực vào tháng Chín.

Nhóm công tác cũng sẽ phải đưa ra một đề nghị lên Tòa về một chương trình cho phép các thí sinh kỳ thi luật này được tạm thời hành nghề luật sư ở New Mexico dưới sự giám sát của một luật sư được cấp phép, nếu trường hợp khẩn cấp về y tế công cộng yêu cầu hủy bỏ kỳ thi luật vào tháng 9 .

“Tòa án hiểu rằng đối với những sinh viên mới tốt nghiệp trường luật, sự chậm trễ này sẽ thất vọng thế nào. Tuy nhiên, sắp lại lịch thi hành nghề luật là một biện pháp phòng ngừa thận trọng để đảm bảo kỳ thi có thể được tiến hành an toàn với khoảng cách xã hội thích hợp cho tất cả những người tham gia,” Chánh án Judith K. Nakamura nói.

Tòa dự định kỳ thi hành nghề luật có thể được tổ chức vào ngày 9 và 10 tháng Chín, nhưng ngày thi sẽ được ấn định sau.

Kỳ thi hành nghề luật thường được tiến hành 2 lần một năm – vào tháng Hai và tháng Bảy – với bài kiểm tra diễn ra trong 2 ngày. Bài kiểm tra sẽ đánh giá năng lực về luật của người dự thi, từ thủ tục tố tụng dân sự và luật hình sự đến các loại hợp đồng và luật hiến pháp. Những người đang muốn hành nghề ở New Mexico cũng phải tham gia lớp học 1 ngày về các chủ đề riêng có của tiểu bang, bao gồm luật pháp người Da đỏ, tài sản cộng đồng, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

Tòa chỉ đạo Hội đồng Giám khảo Thi Luật cung cấp một phương pháp trực tiếp, trực tuyến để thí sinh tham gia buổi hội thảo 1 ngày về luật New Mexico. Bài kiểm tra kéo dài 2 ngày, tạo ra bảng điểm Kỳ thi Luật Thống nhất (UBE), sẽ tiếp tục thực hiện theo hình thức đến dự thi trực tiếp. Gần 400 thí sinh đã được dự kiến tham gia kỳ thi Tháng Bảy năm nay, mà theo truyền thống sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Albuquerque.