Nông dân, chủ trang trại New Mexico được kêu gọi xem xét EIDL

SANTA FE, N.M. – Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ ngày hôm nay đã bắt đầu nhận đơn từ các doanh nghiệp nông nghiệp ở New Mexico cho các khoản vay thảm họa kinh tế (EIDL), Thư ký Nội các Sở Phát triển Kinh tế Alicia J. Keyes cho biết.

Chương trình cho vay đã bị đóng cửa đối với các doanh nghiệp nông nghiệp trong 30 năm, nhưng ủy quyền của Quốc hội hiện cho phép các khoản vay như một phần của Đạo luật CARES, Quản trị viên SBA Jovita Carranza cho biết trong một bản tin mới.

Giám đốc Sở Nông nghiệp New Mexico Jeff Witte nói rằng New Mexico có 24.800 nông trại và trang trại ở bang này, và hầu hết đang nhìn thấy một số tác động tiêu cực từ tình trạng khẩn cấp về sức khỏe COVID-19.

Giám đốc Witte nói, “Tôi rất khuyến khích nông dân và chủ trang trại ở New Mexico nộp đơn cứu trợ kinh tế do SBA cung cấp cho chương trình này. New Mexico là một tiểu bang trong đó 93% các nhà sản xuất nông nghiệp của chúng ta là các nhà sản xuất vừa và nhỏ, và 100% các nhà sản xuất đã bị ảnh hưởng bởi tác hại kinh tế nghiêm trọng do đại dịch COVID-19.

Thư ký Nội các Keyes cho biết, “Các khoản vay dài hạn, lãi suất thấp này có thể giúp duy trì hoạt động kinh doanh nông nghiệp trong suốt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe này, và ổn định chuỗi cung ứng thực phẩm.”

Các doanh nghiệp nông nghiệp bao gồm các doanh nghiệp tham gia vào sản xuất lương thực và sợi, nông trại và chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và tất cả các ngành nông nghiệp khác (theo định nghĩa trong phần 18 (b) của Đạo luật Cơ sở kinh doanh nhỏ (15 USC 647 (b)). Các doanh nghiệp nông nghiệp đủ điều kiện phải có từ 500 nhân viên trở xuống.

Theo Chương trình Cho vay Thảm họa Kinh tế, một doanh nghiệp nhỏ có thể vay tới 2 triệu đô la, với khoản trợ cấp ngay lập tức lên tới 10.000 đô la có thể được cung cấp trong ba ngày. Trả nợ EIDL có thể kéo dài hơn 20 năm.
Không giống như các chương trình SBA khác, không cần có ngân hàng hoặc người cho vay cộng đồng cho chương trình EIDL và nộp đơn trực tiếp với cơ quan tại đây hoặc truy cập SBA.GOV để biết thêm thông tin.