SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham hôm thứ ba kêu gọi các chủ doanh nghiệp bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn đầu tiên mở cửa lại New Mexico trong khi tiểu bang vẫn tiếp tục chống lại đại dịch COVID-19.

Giám đốc Sở Y tế Kathyleen Kunkel đã sửa đổi sắc lệnh khẩn cấp y tế công cộng, làm rõ một số bước mà các doanh nghiệp phải thực hiện để được pháp hoạt động.

  • Bắt đầu từ thứ Tư, ngày 6 tháng Năm, tất cả các cửa hàng tạp hóa lớn và không gian bán lẻ lớn (có diện tích lớn hơn 50.000 feet vuông) và tất cả các nhà hàng hiện đang vận hành giao hàng lề đường và giao hàng  tận nhà được yêu cầu đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều có ít nhất khẩu trang che mặt bằng vải.
  • Tất cả nhân viên phải đeo khẩu trang ở nơi làm việc mọi lúc khi có sự hiện diện của người khác.
  • Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 11 tháng Năm, tất cả các doanh nghiệp thiết yếu thuộc mọi quy mô hiện đang hoạt động theo sắc lệnh y tế công cộng cũng phải tuân thủ yêu cầu che mặt.
  • Tất cả các nhà tuyển dụng được khuyến khích mạnh mẽ để có được tấm che mặt cho tất cả nhân viên trong tuần tới, để chuẩn bị cho một Giai đoạn Một tiềm năng mở cửa trở lại vào giữa tháng Năm. Nếu không, họ có thể không thể hoạt động tuân thủ các yêu cầu của nhà nước.
  • Các nhà bán lẻ không cần cung cấp khẩu trang cho khách hàng nhưng được khuyến khích đăng các biển báo tích cực khuyến khích khách hàng đeo mặt nạ của riêng họ. Các nhà bán lẻ, tuỳ theo quyết định riêng của họ, có thể yêu cầu khách hàng đeo mặt nạ.

Chính quyền tuần trước đã ban hành các hướng dẫn thực hành an toàn COVID cho tất cả các chủ lao động và các hướng dẫn cho tất cả các nhà bán lẻ. Các yêu cầu an toàn khác về COVID và các thực tiễn tốt nhất dành riêng cho từng ngành nghề đang được phát triển.

Thống đốc tuần trước đã gia hạn lệnh ở nhà đến ngày 15 tháng 5, với những sửa đổi cho phép một số cơ hội giải trí và bán lẻ có hạn chế. Việc mở cửa thêm sẽ phụ thuộc vào các doanh nghiệp và cá nhân góp sức giữ an toàn cho hàng xóm của họ nhằm đáp ứng các tiêu chí bản lề.

“Nếu người dân New Mexico không hành xử an toàn, chúng ta không thể mở cửa nhiều hơn hiện nay đã làm. Mỗi một người trong chúng ta đều phải làm phần việc của mình,” Thống đốc Lujan Grisham nói.