Tất cả các lợi ích của Đạo luật CARES được tài trợ 100% từ liên bang

(Albuquerque, NM) – Bộ Lao động Hoa Kỳ đã phê duyệt một khoản Trợ cấp cho Công nhân bị mất việc Toàn Quốc với số tiền 3 triệu đô la cho Sở giải pháp lực lượng lao động New Mexico (NMDWS). Khoản tài trợ này sẽ phục hồi việc làm cho những người lao động bị mất việc do ảnh hưởng đáng kể của đại dịch COVID-19, thông qua đó giúp các doanh nghiệp và cư dân New Mexico bắt đầu phục hồi sau tác động kinh tế tiêu cực tiểu bang của chúng ta đang hứng chịu.

Với khoản tài trợ này, NMDWS đã xác định một số lĩnh vực trọng tâm:

  • Giải quyết tình trạng thiếu nhân viên y tế trong tiểu bang. Phân bổ ngân sách cần thiết đào tạo cho những người lao động ứng phó với khủng hoảng y tế công, bao gồm chăm sóc trực tiếp và lực lượng tiếp ứng y tế công cộng (ví dụ truy tìm phơi nhiễm, tiếp cận cộng đồng);
  • Hợp tác với Sở Phát triển Kinh tế New Mexico để cung cấp đào tạo tùy chỉnh cho các doanh nghiệp có kế hoạch điều chỉnh năng lực sản xuất của họ, như sản xuất PPE, vệ sinh thiết bị / vật tư hoặc đào tạo về các kỹ thuật làm sạch kỹ càng để đáp ứng nhu cầu trên toàn tiểu bang; và
  • Hợp tác với các ủy viên quận Bernalillo và Ban phát triển lực lượng lao động trung ương để giải quyết việc làm cho những người phạm tội không bạo lực dự kiến ​​sẽ được trả tự do sớm do ảnh hưởng COVID-19. Một chương trình hướng dẫn việc làm trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ được bắt đầu giúp các cá nhân này có việc thành công, bao gồm quản lý trường hợp, chuẩn bị sẵn sàng công việc, phát triển và đào tạo kỹ năng mềm.

“Các đề xuất quỹ này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp và người tìm việc ở New Mexico khi họ đổi mới các hoạt động lành mạnh và hiệu quả hoá nơi làm việc, cũng như hướng đến các cá nhân – với đào tạo và giáo dục bổ sung – có thể tăng cường tiềm năng kiếm tiền của họ,” ông Yolanda Montoya-Cordova, Phó thư ký của NMDWS đã cho biết.