SANTA FE – Sở Trẻ em, Thanh thiếu niên & Gia đình New Mexico đảm bảo rằng những người trẻ tuổi chuẩn bị bước sang tuổi 18 trong thời gian đại dịch COVID-19 có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ liền mạch từ cơ quan này, trong suốt thời gian cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tiếp diễn.

Brian Blalock, Thư ký Nội các, đã nói: “CYFD muốn các thanh niên, người đang chịu ảnh hưởng bởi các hệ thống, biết rằng chúng tôi đang làm việc để đảm bảo rằng họ có các hỗ trợ cần thiết trong cuộc khủng hoảng COVID và sau đó nữa.” Trong suốt cuộc khủng hoảng COVID, chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo rằng không có thanh niên nào cần được hỗ trợ mà “đã quá tuổi” hay rời khỏi hệ thống chăm sóc.”

CYFD hiện đã tổ chức lại các mô hình nhân sự tạm thời, giúp nhiều nhân viên hơn nữa sẵn sàng liên hệ và cung cấp các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của những người trẻ tuổi sắp đến sinh nhật 18 tuổi và những người đã bước sang tuổi 18. Có vài chục người trẻ tuổi sẽ “quá tuổi” ở giữa tháng 2 và tháng 7 năm 2020, hầu hết trong số họ đã chấp nhận hỗ trợ tài chính và nhà ở từ Sở trong đại dịch. Hỗ trợ này đã bao gồm việc tiếp tục cung cấp nguồn lực tài chính cho các cơ quan chăm sóc và quan hệ họ hàng để giúp những người trẻ này tiếp tục sống trong nhà của họ.

Sở cũng đang tiếp cận những người trẻ tuổi ở tiểu bang đã “quá tuổi” trong vòng 7 năm qua. Các nhân viên của CYFD đã và đang liên lạc với gần 500 thanh thiếu niên trên khắp Bang, những người gần đây đang được bảo trợ, để hỏi thăm sức khỏe của họ và cung cấp hỗ trợ trong đại dịch. Nhiều người trẻ đã mất việc làm hoặc nhà ở, và CYFD đang làm việc để cung cấp được những nhu cầu cơ bản quan trọng như tem phiếu nhà ở, thực phẩm, trợ cấp y tế Medicaid và hỗ trợ tài chính trong thời gian này.

CYFD cũng đã tiếp tục hỗ trợ thanh niên tham gia Chương trình Sống độc lập của chúng tôi. Thanh niên trong chương trình này đã được cấp một khoản trợ cấp 175 đô la trong tháng 4 để đáp ứng các nhu cầu có thể xuất hiện trong cuộc khủng hoảng.

Mặc dù hỗ trợ đại dịch cho thanh thiếu niên là rất quan trọng, CYFD cũng đang nỗ lực xây dựng các hỗ trợ dài hạn hơn để đảm bảo thanh thiếu niên lớn tuổi có những gì họ cần để bước vào tuổi trưởng thành thành công, ổn định. Trong nhiều hệ thống chăm sóc bảo dưỡng, thanh niên trở nên quá tuổi ở tuổi 18. Tuy nhiên, New Mexico đã và đang làm việc cật lực để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chuyển tiếp tốt hơn cho những người trẻ tuổi từ 18 đến 21. CYFD gần đây đã tạo ra một Văn phòng Thanh thiếu niên trong tuổi chuyển đổi và đang tiếp tục lên kế hoạch thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng mở rộng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Hilari Lipton, Giám đốc của chương trình Chuyển tiếp Thanh niên quá tuổi cho CYFD cho biết, “Chúng tôi luôn có mặt cho những người trẻ tuổi của chúng tôi trong đại dịch này và chúng tôi đang thực hiện những thay đổi cần thiết để thiết lập các hệ thống của CYFD, tiếp tục cung cấp các hỗ trợ thiết yếu mà những người trẻ tuổi đã chia sẻ với chúng tôi rằng họ cần để chuyển đổi thành công, ổn định vào tuổi trưởng thành.”