SANTA FE—Các văn phòng của Bộ phận Xe cơ giới New Mexico sẽ mở cửa lại trên cơ sở chỉ theo hẹn vào ngày 1 tháng Sáu, Thống đốc Michelle Lujan Grisham tuyên bố hôm thứ Sáu.

Trong giai đoạn đầu tiên mở cửa trở lại này, các văn phòng MVD sẽ chỉ chấp nhận các cuộc hẹn cho các giao dịch không thể hoàn thành trực tuyến. Vào thứ Ba và thứ Tư, chỉ những khách hàng từ 79 tuổi trở lên mới được phục vụ từ 8:00 – 10:00 sáng tại các văn phòng lớn hơn (danh sách các địa điểm cao cấp sẽ có sẵn tại www.mvdonline.com).

Người New Mexico được khuyến khích tiếp tục sử dụng các dịch vụ trực tuyến của MVD tại https://eservice.mvd.newmexico.gov/eTORGry/_/ để gia hạn giấy phép lái xe và đăng ký xe và làm nhiều giao dịch khác với sự an toàn cho gia đình họ. Tổng số giao dịch trực tuyến là 91.806 vào tháng 4 năm 2020, tăng 84% so với tháng 4 năm 2019.

Ví dụ về các giao dịch không thể hoàn thành trực tuyến bao gồm gia hạn giấy phép cho người từ 79 tuổi trở lên, giấy phép Real ID lần đầu, giấy phép New Mexico lần đầu dưới mọi hình thức, chuyển nhượng quyền sở hữu và kiểm tra VIN.

Khách hàng sẽ có thể sắp xếp các cuộc hẹn tại www.mvdonline.com hoặc tại 888-683-4636.

Các văn phòng MVD đã đóng cửa ngày 26 tháng Ba vì mối đe dọa sức khỏe cộng đồng do đại dịch COVID-19 gây ra.

Vào ngày 30 tháng 3, Thống đốc Lujan Grisham đã ban hành Lệnh Điều hành tạm thời miễn các khoản phí và hình phạt MVD cho các đăng ký và giấy phép hết hạn và chỉ đạo Cảnh sát Tiểu bang không phạt người New Mexico có giấy tờ hết hạn trong đại dịch.

Vào ngày 28 tháng 4, MVD tuyên bố họ đã tự động chuẩn bị hơn 32.000 giấy phép tạm thời trong 90 ngày cho những người đã hết hạn giấy phép trong đại dịch. Giấy phép tạm thời đã được gửi qua email cho bất kỳ ai mà MVD có địa chỉ email và có sẵn cho những người khác tại www.mvdonline.com bằng cách chọn “Dịch vụ Trực tuyến”, sau đó là “Dịch vụ Điện tử”, Sau đó là “Lái xe & Placard”. MVD có kế hoạch tiếp tục cấp giấy phép tạm thời 90 ngày tự động.

“Chúng tôi đã chuẩn bị để trở lại công việc giúp đỡ người New Mexico và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các thủ tục của chúng tôi bảo vệ cộng đồng của chúng ta khỏi sự lây lan của COVID-19. Tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của khách hàng, cũng như sự đổi mới của đội ngũ nhân viên MVD,” Giám đốc Cục Thuế và Doanh thu New Mexico, Stephanie Schardin Clarke cho biết.

MVD sẽ sử dụng các thực hành an toàn với COVID tại tất cả các văn phòng thực địa và khách hàng sẽ phải tuân thủ chúng.

Nhân viên sẽ đeo khẩu trang mọi lúc.

Khách hàng sẽ được yêu cầu phải đeo khẩu trang, theo lệnh y tế công cộng của bang.

Kiểm tra thi lái xe và kiểm tra VIN sẽ có yêu cầu nghiêm ngặt. Nội thất xe và các điểm tiếp xúc bên ngoài, như tay nắm cửa, sẽ cần được khử trùng trước và sau khi vào. Nhân viên và khách hàng sẽ được yêu cầu phải đeo khẩu trang.

Số lượng người được phép chờ đợi các cuộc hẹn trong văn phòng sẽ bị hạn chế.