Cập nhật bao gồm 11 cái chết liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Sáu đã công bố thêm 164 xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

36 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

1 trường hợp mới ở Hạt Cibola

2 trường hợp mới ở Hạt Curry

11 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana

2 trường hợp mới ở Hạt Guadalupe

57 trường hợp mới ở McKinley County

4 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

37 trường hợp mới ở Hạt San Juan

2 trường hợp mới ở Hạt San Miguel

1 trường hợp mới ở Hạt Santa Fe

1 trường hợp mới ở Hạt Taos

3 trường hợp mới ở Hạt Valencia

7 trường hợp mới trong số các cá nhân được giam giữ bởi các cơ quan liên bang tại Cơ sở Nhà tù Hạt Otero

Số người chết là cư dân New Mexico liên quan đến COVID-19 hiện là 253.

Tính đến hôm nay, có 223 cá nhân nhập viện ở New Mexico vì COVID-19. Con số này có thể bao gồm những người xét nghiệm dương tính với COVID-19 ngoài tiểu bang nhưng hiện đang nhập viện ở New Mexico. Con số này không bao gồm những người New Mexico xét nghiệm dương tính với COVID-19 và có thể đã được chuyển đến một bệnh viện ngoài tiểu bang.

Tính đến hôm nay, có 1.671 trường hợp hồi phục khỏi COVID-19 được Sở Y tế New Mexico xác nhận.