SANTA FE – Có hiệu lực từ thứ bảy này, bất kỳ người nào bước vào tòa án hoặc tòa nhà tư pháp đều phải đeo khẩu trang hoặc miếng che mặt khác để giúp kiểm soát sự lây lan của COVID-19, Tòa án Tối cao tiểu bang đã ra lệnh hôm nay.

Tòa án sẽ được chuẩn bị để cung cấp khẩu trang cho những người không có khẩu trang khi họ cần vào một cơ sở tòa án.

Tòa án Tối cao tuần trước đã chỉ đạo các nhân viên tòa án và các cán bộ tư pháp tại các tòa án cấp phúc thẩm, cấp quận, thẩm phán, đô thị, thành phố và quản chế và Văn phòng Hành chính của Tòa án để đeo khẩu trang tại nơi làm việc có hiệu lực ngày hôm nay.

“Các quan chức y tế của tiểu bang đã tuyên bố rõ ràng rằng nếu mỗi người chúng ta đeo khẩu trang ở nơi công cộng, chúng ta có thể giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19 và cứu mạng,” Chánh án Judith K. Nakamura nói. “Tòa án của chúng tôi cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho công chúng vì vậy chúng tôi tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của những người làm việc hoặc cần đến tòa án.”

Các thẩm phán có toàn quyền gỡ bỏ khẩu trang của họ khi phát biểu trong phiên tòa để đảm bảo hồ sơ rõ ràng được lưu giữ trong quá trình tố tụng.

Tòa án Tối cao trước đó đã ra lệnh các biện pháp phòng ngừa khác tại các tòa án trong đại dịch COVID-19, bao gồm yêu cầu các thẩm phán tiến hành hội nghị truyền hình bằng âm thanh và video để xét xử, trừ khi trường hợp khẩn cấp cần có sự xuất hiện trực tiếp. Các tòa án cũng giới hạn số người trong phòng xử án và các địa điểm khác trong tòa án để thúc đẩy sự cách ly về thể chất được các quan chức y tế khuyến nghị.

Theo lệnh khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng của tiểu bang, người Mexico mới phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng bắt đầu từ thứ Bảy, ngoại trừ khi ăn, uống, tập thể dục hoặc vì chỉ dẫn y tế. Mọi người có thể yêu cầu xin khẩu trang từ tiểu bang thông qua trang web của Sở Y tế New Mexico, nơi cũng cung cấp hướng dẫn về cách làm khẩu trang.