LAS CRUCES – Người tiêu dùng tìm kiếm các sản phẩm nông nghiệp ở New Mexico có thể tìm thấy các mặt hàng được liệt kê trên trang web củaSở Nông nghiệp New Mexico.

Giám đốc Sở Nông nghiệp New Mexico Jeff Witte cho biết, “trong thời gian chưa từng có này, có nhiều trường hợp chúng tôi cần xác định nhanh chóng các nguồn cung thực phẩm. Nguồn tài nguyên mới này cho phép người tiêu dùng kết nối với các doanh nghiệp và nhà sản xuất nông nghiệp ngay tại New Mexico.”

Là một phần của ứng phó khẩn cấp với đại dịch COVID-19, Sở Nông nghiệp đã hỗ trợ xác định nguồn gốc và bảo đảm thực phẩm kịp thời, cho dù đó là cho các ngân hàng thực phẩm hay cho các quốc gia của New Mexico, bộ lạc và các làng thổ dân. Để thêm vào nỗ lực này, bây giờ người tiêu dùng có thể liên kết trực tiếp đến các nhà sản xuất và doanh nghiệp nông nghiệp địa phương.

“Chúng tôi muốn có một trung tâm đầu mối cho các mặt hàng được trồng và sản xuất tại nhà,” Witte nói. “Chúng tôi vẫn đang làm việc với ngành nông nghiệp để phát triển nguồn tài nguyên này. Các sản phẩm liên tục được thêm vào danh sách và chúng tôi dự định sẽ tiếp tục nỗ lực này sau đại dịch.”