SANTA FE – Sở Y tế New Mexico và Văn phòng Nhân sự Tiểu bang bắt đầu nhận đơn xin việc vào thứ Sáu để nhận 200 đến 250 vị trí truy vết tiếp xúc trên toàn bang khi cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 bước sang giai đoạn tiếp theo.

Các vị trí từ cấp sơ đẳng đến quản đốc. Công việc sẽ được thực hiện từ xa, và việc tuyển dụng sẽ được thực hiện ảo qua mạng. Bằng cấp bao gồm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe, hoặc làm việc với cộng đồng về các vấn đề dịch vụ xã hội, công tác xã hội hoặc quản lý các ca nhiễm.

Những người được tuyển sẽ làm việc với khoảng 150 nhân viên của Sở Y tế đã tham gia truy vết tiếp xúc, nhiều người trong số họ đã được tạm thời tái phân công khỏi các vai trò y tế công cộng khác trong Sở.

Những người được tuyển sẽ được phân công về một trong năm đội truy vết tiếp xúc trên toàn tiểu bang, với các đội lớn hơn được triển khai đến các khu vực có số lượng ca nhiễm cao hơn.

Các vị trí bổ sung có khả năng sẽ có thêm vào mùa hè khi New Mexico tiếp tục tăng cường năng lực truy vết tiếp xúc.

Mục tiêu là để đảm bảo rằng mọi cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đều được xác minh, cách ly, theo dõi và hỗ trợ trong suốt thời gian cách ly, và tất cả các tiếp xúc đã biết cũng được liên hệ, xét nghiệm COVID-19 và được theo dõi.

Việc điều tra ca nhiễm hiệu quả kịp thời và truy vết tiếp xúc là hai trọng tâm nỗ lực của New Mexico nhằm cô lập virus và bước vào từng giai đoạn trong ba giai đoạn phục hồi kinh tế của chúng ta.

Để ứng tuyển vào vị trí truy vết tiếp xúc, ứng viên nên đăng nhập vào trang web của Văn phòng Nhân sự Tiểu bang tại spo.state.nm.us và điều hướng đến “Xem cơ hội việc làm và Nộp đơn” góc trên bên phải. Các vị trí truy vết tiếp xúc sẽ ở đầu danh sách công việc của tiểu bang.