Các hoạt động tại Silver City, quán ăn tại Ruidoso đã gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng

Sở Môi trường New Mexico (NMED) đã đình chỉ giấy phép thực phẩm tại hai nhà hàng đã mở dịch vụ ăn tối vi phạm Đạo luật Dịch vụ và Vệ sinh Thực phẩm.

Jalisco Cafe ở Silver City và Anaheim Jacks ở Ruidoso đã được thông báo về việc đình chỉ của NMED vào thứ Sáu. Dịch vụ ăn uống bị cấm theo Sắc lệnh y tế công cộng của tiểu bang.

“Khi bất kỳ doanh nghiệp nào gây ra nguy cơ trực tiếp đối với sức khỏe cộng đồng hoặc môi trường, Sở sẽ không ngần ngại sử dụng tất cả các quyền lực của mình để bảo vệ người dân New Mexico,” ông James Kenney, Giám đốc của NMED cho biết. “Không giống như hai doanh nghiệp này, phần lớn các nhà hàng đều đang hoạt động tuân thủ luật và bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi mối đe dọa của COVID-19.”

“Hiệp hội Nhà hàng New Mexico không hỗ trợ các nhà hàng mở cửa nhưng làm trái với các Sắc lệnh của Thống đốc,” ông Carol Wight, Giám đốc Điều hành của Hiệp hội Nhà hàng New Mexico cho biết.

Hai nhà hàng phải ngừng cung cấp dịch vụ ăn uống ngay lập tức. Việc không chấp hành có thể dẫn đến hành động pháp lý từ Sở. Nếu các cơ sở này sửa chữa các vi phạm, họ có thể yêu cầu NMED khôi phục giấy phép dịch vụ thực phẩm của họ.

Đạo luật Vệ sinh và Dịch vụ Thực phẩm (NMSA 1978, Mục 25-1-9) cấp quyền cho NMED đình chỉ ngay lập tức một giấy phép nếu “các điều kiện trong một cơ sở dịch vụ thực phẩm có nguy cơ nghiêm trọng về bệnh tật, tổn hại nghiêm trọng về thể chất hoặc gây thiệt mạng đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thực phẩm tại cơ sở đó.”

Nếu bạn nghi ngờ vi phạm sắc lệnh y tế công cộng, hãy gửi email cho covid.enfor thi@state.nm.us hoặc gọi đường dây không khẩn cấp về an toàn công cộng tại địa phương của bạn.