Hệ thống Thuế và Yêu cầu Bảo hiểm Thất nghiệp vẫn hoạt động trực tuyến

(Albuquerque, NM) – Tất cả các văn phòng của Sở Giải pháp Lao động Lực lượng Lao động New Mexico, bao gồm Trung tâm Điều hành Bảo hiểm Thất nghiệp, sẽ đóng cửa vào Thứ Hai, 25 tháng 5, để tuân thủ Ngày Tưởng niệm. Sở kêu gọi người yêu cầu quyền lợi hãy lên kế hoạch cho phù hợp.

Hệ thống Thuế & Yêu cầu Bảo hiểm Thất nghiệp (www.jobs.state.nm.us) vẫn hoạt động trực tuyến 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Các Cán bộ Dịch vụ Khách hàng tại Trung tâm Điều hành Bảo hiểm Thất nghiệp sẽ có mặt khi giờ làm việc tăng cường sẽ trở lại vào thứ Ba, ngày 26 tháng 5, lúc 7:00 sáng. Khung giờ làm việc tăng cường của Trung tâm Điều hành Bảo hiểm Thất nghiệp là 7:00 sáng đến 7:00 tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Thông tin bổ sung về chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp, Hệ thống Thuế & Yêu cầu Bảo hiểm Thất nghiệp và thông tin COVID-19 cho các công nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng có sẵn trên trang web của chúng tôi tại www.dws.state.nm.us. Để biết các thông báo và cập nhật mới nhất, hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter (twitter.com/NMDWS), Instagram (Instagram.com/NMDWS), Facebook (www.facebook.com/NMDepidorofWorkforceSolutions) và kênh YouTube chính thức của chúng tôi (youtube.com/ nmdws).