SANTA FE – Các văn phòng Bộ phận Xe cơ giới ở các hạt McKinley, San Juan và Dona Ana sẽ không mở cửa trở lại vào ngày 1 tháng 6 như dự kiến ​​trước đó do sự lan rộng liên tục của COVID-19 tại các khu vực đó.

Các văn phòng thực địa MVD ở các khu vực khác của tiểu bang sẽ mở cửa lại vào Thứ Hai, ngày 1 tháng Sáu trên cơ sở hạn chế, chỉ dành cho các giao dịch không thể hoàn thành trực tuyến tại mvdonline.com.

Nhân viên sẽ sử dụng các thực hành an toàn với COVID tại tất cả các văn phòng thực địa và khách hàng cũng sẽ phải tuân thủ chúng.

Nhân viên và khách hàng sẽ được kiểm tra các triệu chứng và sẽ đo nhiệt độ trước khi được nhận vào văn phòng thực địa. Khẩu trang sẽ được yêu cầu tuân thủ theo Lệnh Y tế Công cộng tiểu bang.

Tuy nhiên, sự lan rộng liên tục của COVID-19 tại các Hạt McKinley, San Juan và Dona Ana đã khiến việc mở lại văn phòng ở các quận đó không an toàn. Các cuộc hẹn đã được lên lịch tại các văn phòng bị ảnh hưởng này đã bị hủy và sẽ cần phải được hẹn lại.

“Ngay bây giờ, mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi phải là sự khỏe mạnh của khách hàng và nhân viên của chúng tôi, và điều đó có nghĩa là chúng tôi phải hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt là ở những khu vực mà COVID-19 tiếp tục lan rộng,” đại diện Cục Thuế và Doanh thu, Bà Stephanie Schardin Clarke cho biết.

Người New Mexico trên toàn tiểu bang được khuyến khích tiếp tục sử dụng các dịch vụ trực tuyến của MVD tại https://eservice.mvd.newmexico.gov/eTORGry/_/ để gia hạn giấy phép lái xe và đăng ký xe và chú ý tới nhiều hoạt động giao dịch khác sao cho đảm bảo sự an toàn của gia đình họ.

Ví dụ về các giao dịch không thể hoàn thành trực tuyến bao gồm gia hạn giấy phép cho người từ 79 tuổi trở lên, giấy phép Real ID lần đầu, giấy phép New Mexico lần đầu dưới mọi hình thức, chuyển nhượng quyền sở hữu và kiểm tra VIN.

Khách hàng sẽ có thể sắp xếp các cuộc hẹn tại mvdonline.com hoặc tại 888-683-4636.

Các văn phòng MVD đã đóng cửa ngày 26 tháng 3 vì mối đe dọa sức khỏe cộng đồng do đại dịch COVID-19 gây ra.

Vào ngày 30 tháng 3, Thống đốc Lujan Grisham đã ban hành Lệnh Điều hành tạm thời miễn các khoản phí và hình phạt MVD cho các đăng ký và giấy phép hết hạn và chỉ đạo Cảnh sát Tiểu bang không phạt người New Mexico có giấy tờ hết hạn trong suốt đại dịch.

Vào ngày 28 tháng 4, MVD tuyên bố họ đã tự động chuẩn bị hơn 32.000 giấy phép tạm thời trong 90 ngày cho những người đã hết hạn giấy phép trong đại dịch. Giấy phép tạm thời đã được gửi qua email cho bất kỳ ai mà MVD có địa chỉ email và có sẵn cho những người khác tại mvdonline.com bằng cách chọn “Dịch vụ Trực tuyến”, sau đó là “Dịch vụ Điện tử”,, Sau đó là “Lái xe & Placard”.. MVD có kế hoạch tiếp tục cấp giấy phép tạm thời 90 ngày tự động.