Các phiên xét xử của bồi thẩm đoàn trong các vụ án hình sự và dân sự sẽ trở lại ở New Mexico

SANTA FE – Các phiên xét xử của bồi thẩm đoàn có thể bắt đầu lại vào tháng tới tùy theo sự chấp thuận của Tòa án Tối cao New Mexico về các kế hoạch bảo vệ sức khỏe và an toàn công cộng khi các hoạt động của tòa án được mở rộng.

Một sắc lệnh được ban hành hôm nay bởi Tòa án Tối cao đã bãi bỏ việc đình chỉ các phiên xét xử có bồi thẩm đoàn trong các vụ án hình sự và dân sự đã có từ tháng Ba. Các tòa án có thể tiếp tục các phiên xét xử có bồi thẩm đoàn từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7.

 “Khi tiểu bang của chúng ta dần dần mở cửa trở lại, các tòa án có thể tiếp tục một cách an toàn các phiên xét xử có bồi thẩm đoàn khi điều kiện ở địa phương cho phép,” Chánh án Judith K. Nakamura nói. “Trong suốt đại dịch COVID-19, các tòa án ở New Mexico đã làm việc nỗ lực để bảo vệ sức khỏe của những người ra vào tòa án. Trong các phiên xét xử có bồi thẩm đoàn, tòa án của chúng ta sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn với COVID được xây dựng bởi các cơ quan y tế công cộng.”

Trước khi tòa án có thể đề nghị xét xử bồi thẩm đoàn, chánh thẩm phán trong khu tư pháp phải đệ trình các kế hoạch cá nhân để Tòa án Tối cao phê duyệt chi tiết các quy trình vận hành và biện pháp phòng ngừa được thực hiện cho các tòa án ở quận đó. Chúng bao gồm các bước để bảo vệ bồi thẩm đoàn, luật sư, nhân chứng và những người khác trong một phiên tòa, làm thế nào để duy trì khoảng cách vật lý tối thiểu 6 feet của mọi người trong phòng xử án và phòng tuyển chọn bồi thẩm đoàn, và sử dụng các tấm chắn mica và hàng rào bảo vệ khác trong tòa án.

Trong đại dịch COVID-19, các tòa án đã thực hiện các biện pháp an toàn được Sở Y tế New Mexico (NMDOH) khuyến nghị để giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm với coronavirus. Bao gồm các điều sau:

● Yêu cầu khẩu trang và tấm che mặt bảo vệ cho bất kỳ ai bước vào tòa nhà của tòa án.

● Kiểm tra sức khỏe của khách đến tòa án, bao gồm kiểm tra nhiệt độ, để xác định xem họ có biểu hiện các triệu chứng coronavirus có thể xảy ra hay không.

● Hạn chế số lượng người tại các địa điểm trong toàn bộ tòa án để đảm bảo khoảng cách xã hội thích hợp.

● Thường xuyên vệ sinh và khử trùng trong các tòa nhà tư pháp, đặc biệt là các bề mặt cảm ứng cao như cửa ra vào, bàn, quầy bục và ghế ngồi trong tòa án.

Cũng trong hôm nay, Tòa án đã ban hành sắc lệnh bổ sung 30 ngày vào thời hạn thanh toán được áp dụng bởi tòa án thẩm phán, đô thị, quận hoặc thành phố về các khoản tiền phạt và lệ phí đến hạn từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. Những người có thắc mắc về thời hạn thanh toán của họ nên liên hệ với tòa án nơi áp dụng hình phạt.