SANTA FE – Thống đốc Michelle Lujan Grisham và các nhà lãnh đạo cộng đồng người New Mexico da đen sẽ tổ chức một cuộc hội đàm vào hôm nay, chiều thứ năm, về sự phân biệt chủng tộc và sự bất công có hệ thống ở New Mexico và trên toàn quốc.

VỀ VIỆC: Trò chuyện trực tiếp với các nhà lãnh đạo cộng đồng da đen

VÀO LÚC: Thứ năm, ngày 4 tháng 6, 3 P.M.

Cuộc họp báo sẽ được truyền trực tiếp trên trang Facebook của thống đốc.

Thông dịch đồng thời cho cuộc họp báo bằng tiếng Tây Ban Nha sẽ được phát trực tiếp trên YouTube.

Sau cuộc thảo luận, các thành viên của các phương tiện truyền thông sẽ có thể tham gia từ xa. Nếu bạn muốn có cơ hội đặt câu hỏi, vui lòng gửi RSVP tới nora.sackett@state.nm.us với tên và công ty truyền thông của bạn. Sau khi nhận được RSVP, bạn sẽ nhận được thêm thông tin về cách tham gia.
Các hình ảnh được cung cấp bởi Tạp chí Albuquerque sẽ có sẵn sau đó tại đây.