SANTA FE – Các hộ gia đình ở New Mexico nhận trợ cấp từ Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) sẽ lại nhận được số tiền tối đa cho quy mô hộ gia đình của họ trong tháng 6, Bộ Dịch vụ Nhân sinh New Mexico công bố hôm nay.

Vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5, các hộ gia đình có SNAP chưa nhận được số tiền trợ cấp SNAP tối đa cho quy mô hộ gia đình của họ đã nhận được mức tăng cho quyền lợi của họ để mang lại cho họ số tiền tối đa. Những sự gia tăng này đã được thực hiện để ngăn chặn sự mất an ninh thực phẩm cho người New Mexico trong đại dịch COVID-19.

“HSD tiếp tục cung cấp hỗ trợ thực phẩm bổ sung cho người New Mexico trong thời gian thử thách này,” Karmela Martinez, trưởng bộ phận hỗ trợ thu nhập của HSD, người điều hành chương trình SNAP, tên gọi chính thức là tem thực phẩm. “Những lợi ích SNAP bổ sung này rất quan trọng đối với nhiều hộ gia đình ở New Mexico và sẽ hỗ trợ nhiều gia đình gặp khó khăn.”

Hỗ trợ của tháng 6 sẽ sẵn sàng cho người nhận SNAP vào ngày phát thường lệ của họ, đối với những cá nhân có ngày phát thường lệ là ngày 1-7, họ sẽ nhận được quyền lợi của họ vào ngày 8 tháng 6 năm 2020.

Các cá nhân đang tìm cách nộp đơn xin trợ cấp SNAP có thể đăng ký trực tuyến thông qua www.yes.state.nm.us  hoặc qua điện thoại theo số 1-800-283-4465.

Quyền lợi SNAP được xác định theo quy mô hộ gia đình và mức thu nhập ròng. Mức thu nhập ròng được xác định bằng cách lấy tổng thu nhập hộ gia đình và trừ các khoản khấu trừ cho phép. Các khoản khấu trừ được phép là các mục như: nhà ở, điện nước, chi phí chăm sóc trẻ em và chi phí y tế. Thu nhập ròng hàng tháng sau đó được nhân với 30%, con số còn lại được trừ vào khoản phân bổ hàng tháng tối đa và số tiền còn lại là tổng số tiền phân bổ cho quy mô hộ gia đình. Ngoài ra, những người đăng ký SNAP mới sẽ được chấp thuận cho quyền lợi bổ sung này.

Trên trang tiếp theo là một bảng phản ánh mức phân bổ tối đa hàng tháng cho mỗi quy mô hộ gia đình.

Số người trong hộ gia đình – SNAP tối đa:

1 người – $194

2 người – $355

3 người – $509

4 người – $646

5 người – $768

6 người – $927

7 người – $1078

8 người – $1164

+1 người nữa – +$146

Bộ Dịch vụ Nhân sinh cung cấp các dịch vụ và lợi ích cho hơn 1 triệu người New Mexico thông qua một số chương trình bao gồm: Chương trình Trợ cấp y tế, Chương trình Trợ giúp Tạm thời cho Gia đình cần giúp đỡ (TANF), Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), Chương trình Hỗ trợ Trẻ em và Sức khỏe Hành vi Dịch vụ.