Cập nhật bao gồm thêm 4 ca tử vong liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Sáu đã công bố có thêm 331 xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo Sửo Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

19 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

4 trường hợp mới ở Hạt Cibola

5 trường hợp mới ở Hạt Curry

28 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana

2 trường hợp mới ở Hạt Eddy

3 trường hợp mới ở Hạt Lea

2 trường hợp mới ở Hạt Luna

77 trường hợp mới ở Hạt McKinley

2 trường hợp mới ở Hạt Otero

2 trường hợp mới ở Hạt Rio Arriba

2 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

52 trường hợp mới ở Hạt San Juan

1 trường hợp mới ở Hạt Santa Fe

1 trường hợp mới ở Hạt Torrance

1 trường hợp mới ở Hạt Union

1 trường hợp mới ở Hạt Valencia

116 trường hợp mới trong số các cá nhân bị giam giữ bởi các cơ quan liên bang tại Cơ sở Nhà tù Hạt Otero

13 trường hợp mới trong số các tù nhân của Cục Cải huấn New Mexico tại Cơ sở Nhà tù Hạt Otero

Tính đến hôm nay, có 175 cá nhân nhập viện ở New Mexico vì COVID-19. Con số này có thể bao gồm những người xét nghiệm dương tính với COVID-19 ngoài tiểu bang nhưng hiện đang nhập viện ở New Mexico. Con số này không bao gồm những người New Mexico xét nghiệm dương tính với COVID-19 và có thể đã được chuyển đến một bệnh viện ngoài tiểu bang.

Tính đến hôm nay, có 3.206 trường hợp nhiễm COVID-19 đã hồi phục được xác định bởi Sở Y tế New Mexico.