(Albuquerque, NM) – Sở Giải pháp lực lượng lao động New Mexico (NMDWS) cảnh báo những người yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp cảnh giác với những kẻ lừa đảo có thể đang tìm cách đánh cắp thông tin cá nhân và / hoặc trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Hãy nhận biết các gian lận tiềm ẩn và chỉ sử dụng trang web chính thống để gửi khiếu nại trực tuyến.

Những cá nhân hoặc nhóm này có thể tự danh là một cơ sở hợp pháp và sẽ hứa rằng họ có thể nhận được trợ cấp thất nghiệp thay mặt cho người yêu cầu bồi thường. Họ có thể cố gắng tính phí cho dịch vụ này.

Vui lòng biết rằng cách hợp pháp DUY NHẤT để nộp đơn xin trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp ở New Mexico là thông qua Bộ Giải pháp lực lượng lao động New Mexico, trực tuyến tại www.jobs.state.nm.us hoặc bằng cách gọi 1-877-664-6984. KHÔNG BAO GIỜ phải trả một khoản phí nào để nộp đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Bill McCamley, Thư ký của NMDWS cho biết: “Chúng tôi thấu hiểu tình hình này đã khó khăn như thế nào và đang làm việc hết sức có thể để có được nguồn lực cho người New Mexico. Thật đau lòng khi biết rằng bọn tội phạm đang lợi dụng một đại dịch để đánh cắp thông tin của người dân. Nhưng bọn chúng đang làm điều này, nên chúng tôi rất khuyến khích mọi người cảnh giác và cẩn thận.

Hãy ghi nhớ các thông tin sau để tránh gian lận liên quan đến Bảo hiểm thất nghiệp:

Không thu phí: KHÔNG BAO GIỜ phải trả phí đăng kí bảo hiểm thất nghiệp. NMDWS sẽ không bao giờ yêu cầu thông tin thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán khác để xử lý khiếu nại. Nếu bạn nhận được một cuộc gọi từ một người tự nhận mình là đại diện của NMDWS, đừng gửi tiền. Nếu một khoản thanh toán vượt mức đến hạn và bạn vẫn đang nhận bảo hiểm thất nghiệp, các mức lợi ích hàng tuần trong tương lai sẽ bị giảm để chi trả cho các khoản thanh toán vượt mức. Sở sẽ không bao giờ rút tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của bạn.

Trang web giả: Một số trang web quảng cáo rằng họ có thể hỗ trợ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Một số trang web này cung cấp dịch vụ miễn phí, một số khác tính phí dịch vụ. Các trang web này thường yêu cầu thông tin bí mật / riêng tư như số an sinh xã hội, địa chỉ, lịch sử công việc và địa chỉ email của bạn. Chỉ sử dụng trang web chính thức của NMDWS www.jobs.state.nm.us để nộp đơn thất nghiệp. Để biết thông tin chính xác về Bảo hiểm thất nghiệp, vui lòng truy cập www.dws.state.nm.us. NMDWS không làm việc với hoặc phê duyệt bất kỳ dịch vụ tư nhân nào tuyên bố rằng họ có thể hỗ trợ người nộp đơn đăng ký quyền lợi.

Tin nhắn trực tiếp trên phương tiện truyền thông xã hội: Các tiểu bang khác đã báo cáo rằng những người khiếu nại trên Facebook đang được liên lạc bởi các cá nhân tự xưng là đại diện Bảo hiểm Thất nghiệp thông qua một tin nhắn riêng. Chỉ các tài khoản truyền thông xã hội chính thức của NMDWS mới trực tiếp gửi thông báo cho người khiếu nại: chúng tôi sẽ không bao giờ có đại diện bộ phận riêng lẻ liên lạc với bạn trên phương tiện truyền thông xã hội. Mặc dù chúng tôi sẽ thường gửi tin nhắn riêng để giúp các cá nhân nhận được câu trả lời cho các câu hỏi về Bảo hiểm Thất nghiệp của họ và chúng tôi có yêu cầu bốn chữ số cuối của số An sinh Xã hội hoặc số ID của người yêu cầu bồi thường, chúng tôi sẽ không còn hỏi thông tin đó nữa. Không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai thông qua phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm cả Facebook Messenger.

Tài liệu cá nhân: Một số kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu người nộp đơn tải lên bản sao giấy phép lái xe, giấy khai sinh, thông tin thuế, v.v. của họ lên trang web hoặc yêu cầu người nộp đơn gửi bản sao của các tài liệu đó đến địa chỉ email. NMDWS sẽ không yêu cầu bạn gửi bất kỳ loại tài liệu nào cho chúng tôi qua email – thay vào đó, bạn sẽ được yêu cầu fax, gửi thư hoặc tải lên tài liệu của bạn một cách an toàn trên trang web chính thức tại www.jobs.state.nm.us. Các tài liệu có thông tin cá nhân chỉ nên được gửi fax tới (505) 841-8636 hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở giải pháp lực lượng lao động New Mexico, PO Box 1928, Albuquerque, NM 87103. Không gửi tài liệu cá nhân của bạn đến bất kỳ địa chỉ email nào hoặc tải chúng lên bất kỳ trang web nào khác.

Xác minh: Kẻ lừa đảo có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của bạn trong vòng 24 giờ để xử lý yêu cầu của bạn. NMDWS sẽ không thực hiện các yêu cầu như vậy. Sau khi nộp yêu cầu ban đầu, người khiếu nại sẽ nhận được một tin nhắn bảo mật trực tuyến trong www.jobs.state.nm.us và / hoặc thông tin qua email hoặc thư bưu chính với xác định số tiền được hưởng.

Khảo sát trực tuyến: NMDWS không trả tiền cho người yêu cầu tham gia khảo sát. Nếu bạn nhận được email yêu cầu bạn hoàn thành bản khảo sát trực tuyến có vẻ là từ NMDWS, đừng hoàn thành bản khảo sát. Đây có thể là một nỗ lực để có được thông tin cá nhân của bạn.

Các hoạt động gian lận đáng ngờ phải được báo cáo bằng cách gọi đường dây Điều tra gian lận thất nghiệp theo số (505) 243-7283. Người dân New Mexico lo ngại về gian lận liên quan đến COVID-19 hoặc hoạt động lừa đảo khác được khuyến khích nộp ngay đơn khiếu nại lên Văn phòng Chánh Công tố viên tại địa chỉ nmag.gov.

Người dân New Mexico lo ngại về các trường hợp có khả năng  gian lận, lãng phí và lạm dụng nên liên hệ với Văn phòng Kiểm toán Nhà nước. Các báo cáo có thể được thực hiện ẩn danh thông qua trang web của họ tại www.saonm.org hoặc bằng cách gọi số 1-866-OSA-FRAUD. Bạn cũng có thể nói chuyện với một điều tra viên bằng cách gọi số (505) 476 3800.