Cập nhật bao gồm thêm 4 ca tử vong liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Hai đã công bố thêm 124 xét nghiệm dương tính đối với COVID-19. Theo SỞ Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

10 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

2 trường hợp mới ở Hạt Cibola

2 trường hợp mới ở Hạt Curry

17 trường hợp mới ở  Hạt Doña Ana

3 trường hợp mới ở Hạt Eddy

3 trường hợp mới ở Hạt Lea

50 trường hợp mới ở Hạt McKinley

1 trường hợp mới ở Hạt Otero

3 trường hợp mới ở Hạt Rio Arriba

3 trường hợp mới ở Hạt Roosevelt

3 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

26 trường hợp mới ở Hạt San Juan

1 trường hợp mới ở Hạt San Miguel

Số người chết của cư dân New Mexico liên quan đến COVID-19 hiện là 400 người.

Tính đến hôm nay, có 183 cá nhân nhập viện ở New Mexico vì COVID-19. Có 3.380 trường hợp COVID-19 được Bộ Y tế New Mexico xác nhận hồi phục.