Cập nhật bao gồm thêm 4 ca liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ ba đã công bố thêm 47 xét nghiệm dương tính cho COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

12 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

1 trường hợp mới ở Hạt Cibola

2 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana

1 trường hợp mới ở Hạt Lea

12 trường hợp mới ở Hạt McKinley 

1 trường hợp mới ở Hạt Otero

4 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

9 trường hợp mới ở Hạt San Juan

3 trường hợp mới ở Hạt Santa Fe

2 trường hợp mới trong số các tù nhân của Cục Cải huấn New Mexico tại Cơ sở Nhà tù Hạt Otero

Tính đến hôm nay, có 193 cá nhân nhập viện ở New Mexico vì COVID-19. Có 3.699 trường hợp COVID-19 được Bộ Y tế New Mexico xác định phục hồi.