Cập nhật bao gồm thêm 6 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Tư đã công bố thêm 147 trường hợp COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

12 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

2 trường hợp mới ở Hạt Chaves 

1 trường hợp mới ở Hạt Cibola

1 trường hợp mới ở Hạt Colfax

4 trường hợp mới ở Hạt Curry

27 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana

4 trường hợp mới ở Hạt Eddy

1 trường hợp mới ở Hạt Lea

50 trường hợp mới ở Hạt McKinley

2 trường hợp mới ở Hạt Rio Arriba

1 trường hợp mới ở Hạt Roosevelt

1 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

34 trường hợp mới ở Hạt San Juan

2 trường hợp mới ở Hạt Santa Fe

2 trường hợp mới ở Hạt Sierra

3 trường hợp mới ở Hạt Valencia

Số người chết của cư dân New Mexico liên quan đến COVID-19 hiện là 410.

Tính đến hôm nay, có 197 cá nhân nhập viện ở New Mexico vì COVID-19. Có 3.806 trường hợp COVID-19 được Bộ Y tế New Mexico xác định đã hồi phục.