Cập nhật bao gồm thêm 10 ca tử vong liên quan đến COVID-19

SANTA FE – Các quan chức y tế bang New Mexico hôm thứ Năm đã công bố thêm 121 trường hợp COVID-19. Theo Sở Y tế tiểu bang, các trường hợp gần đây nhất là:

31 trường hợp mới ở Hạt Bernalillo

2 trường hợp mới ở Hạt Chaves 

2 trường hợp mới ở Hạt Cibola

18 trường hợp mới ở Hạt Doña Ana

3 trường hợp mới ở Hạt Eddy

1 trường hợp mới ở Hạt Grant

1 trường hợp mới ở Hạt Lea

8 trường hợp mới ở Hạt Luna

14 trường hợp mới ở Hạt McKinley 

1 trường hợp mới ở Hạt Rio Arriba

5 trường hợp mới ở Hạt Roosevelt

3 trường hợp mới ở Hạt Sandoval

8 trường hợp mới ở Hạt San Juan

2 trường hợp mới ở Hạt Santa Fe

2 trường hợp mới ở Hạt Valencia

2 trường hợp mới trong số các cá nhân bị giam giữ bởi các cơ quan liên bang tại Cơ sở Nhà tù Hạt Otero

17 trường hợp mới trong số các tù nhân của Cục Cải huấn New Mexico tại Cơ sở Nhà tù Hạt Otero

1 trường hợp mới trong số các tù nhân của Cục Cải huấn New Mexico tại Trung tâm Cải huấn Tây Bắc New Mexico ở Hạt Cibola

Tính đến hôm nay, có 189 cá nhân nhập viện ở New Mexico vì COVID-19, có 3,899 trường hợp COVID-19 được Bộ Y tế New Mexico xác nhận phục hồi.